Základná myšlienka Podnikaj a ži!

Náš svet je často svetom “alebo”. Zarábam peniaze alebo sa bavím, podnikám alebo žijem, pracujem alebo oddychujem. Slovo alebo vytvára akúsi formu protikladu a nezlučiteľnosti dvoch slov, ktoré oddeľuje. Máme radšej svet A ako svet ALEBO. Slovo A odstraňuje protirečenie, slovo ALEBO ho vytvára. Slovo ALEBO je svet kompromisov a nespokojnosti slovo A predstavuje svet inovácii a šťastia.

Možno si niektorí spomínate na konferenciu Podnikaj a ži! Organizovali sme ju v Trnave 13. júna 2013. Chceme pokračovať v tejto téme a prepájať podnikanie so životom. Pomáhať každému človeku, aby podnikal so svojim jedinečným talentom. Chceme hľadať cesty aby rodina nebola v protiklade s prácou a práca so šťastím, aby náš život nebol rýchlym behom po nesprávnej ceste ale krásnou prechádzkou a objavovaním zmyslu.

Boli by sme radi, aby bol tento portál zdrojom inšpirácie a učenia sa, ale aj akousi formou “zoznamky,” pre ľudí, ktorí hľadajú svoju vlastnú cestu.

Zoznamka by nás mohla prepájať a priviesť k živým stretnutiam, ktoré sa už čiastočne rozbehli a zúčastňuje sa ich približne 100 ľudí v rámci Podnikateľskej univerzity, Podnikateľskej akadémie, Akadémie inovácii, stretnutí mládeže v Trstenej alebo duchovných stretnutí podnikateľov.

Tretím stupňom by mali byť konkrétne projekty. Aj to sa už rozbieha – v projektoch je prepojených približne 20 ľudí. Chceli by sme byť sieťovači, ktorí nielen prepájajú, ale aj aktívne pomáhajú, slúžia, povzbudzujú, učia, počúvajú, pýtajú sa a pomáhajú dodržiavať princípy a ochraňovať skutočné hodnoty v podnikaní. Za podnikateľa považujeme každého, kto sa narodil na tento svet a hľadá svoju vlastnú cestu, objavuje jej zmysel a chce rozvíjať svoj jedinečný talent.

Chip Conley vo svojej knihe uvádza vzorec šťastia takto: šťastie = (chcenie toho, čo máme/vlastnenie toho, čo chceme). Inými slovami – ak chcem to, čo máme, tak sme vďační. Ak chceme vlastniť to, čo chceme, tak možno ženieme za niečim, čo nás vzďaľuje od toho, čo už máme. Názov nášho portálu Podnikaj a ži! je snahou o to, aby praktizovanie vďačnosti a snaha o uspokojenie neboli v rozpore. Aby sme dokázali náš život naplnit vďačnosťou a aby nás naše túžby po uspokojení neodviedli od šťastia, ktoré už máme. Aby sme boli vďační, za to, čo máme a aby sme si uvedomili, že to čo nemáme ani nepotrebujeme. Toľko hovorí rovnica šťastia.

Pridáte sa k nám? Môžete pomáhať tým, že budete šíriť a obohacovať naše myšlienky alebo sa aktívne zapojíte do našej komunity. Chceme propagovať a prepájať podnikateľov, ktorí nerobia kompromisy so svojim svedomím, ich produkty a služby a chceme pre nich pripravovať zaujímavé materiály, semináre a živé stretnutia.

2. 11. 2013

Téma članku: Rodina a podnikanie

Autor: Ján Košturiak

Robí poradcu, trénera a kauča v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemyselného inžinierstva.

Profil autora

seminare

Podobné články

+ Ďalšie články na tému Rodina a podnikanie