Výkonní ľudia pracujú menej

Témy z tohto textu budem osobne prebarať na našom seminári v januári 2015. Teším sa na vás!

Najdôležitejšie veci nesmú byť nikdy vydané na milosť veciam bezvýznamným. J.W. Goethe

Niekedy to v našej práci vyzerá takto:

http://www.youtube.com/watch?v=Lj12DtHorPA

Stretol som veľa úspešných ľudí a podnikateľov, ktorí nemerali úspech v živote iba majetkom a peniazmi na účte. Išli za hlasom svojho srdca, vymenili zamestnanie za povolanie, slobodne sa rozhodli robiť veci, ktoré im dávali zmysel a dosiahli v nich často majstrovstvo aj peniaze. Pri sledovaní tých úspešných podnikateľov som mal stále viac pocit, že tí, ktorí sa strašne narobia preto, aby zbohatli, nezbohatnú a tí, ktorí robia svoju prácu s radosťou, sa ani veľmi nenarobia a dosiahnu očakávané výsledky. Dospel som k skúsenosti, že peniaze sú iba vedľajším výsledkom podnikania a skutočne výkonní a úspešní ľudia pracujú menej ako tí ostatní. Prečo? Lebo sa nesústredia iba na to, aby robili veci správne, ale hlavne na to, aby robili správne veci – s radosťou, ktorá dáva energiu. Títo ľudia, si nájdu čas na svoju rodinu, osobný život, učenie sa, relax, šport, budovanie vzťahov aj objavovaniu svojej životnej cesty.

A čo robia denne mnohí dobre platení ľudia v mnohých firmách? 

 • Spisujú vízie, poslania, strategické ciele – na úspešnú akciu už nezostáva čas
 • Vytvárajú príručky, štandardy, manuály najlepších praktík – namiesto toho, aby najlepšie praktiky používali
 • Presedia hodiny a dni na poradách a schôdzach – diskusia nahrádza čin
 • Zbierajú tony analýz, píšu a čítajú stovky mailov – namiesto alibizmu je nutné urobiť rozhodnutie v správnom čase
 • Marketing si nakupuje analýzy, pripravuje výstavy a propagačné materiály – nikto vo firme detailne nepozná skutočné problémy a sny reálnych zákazníkov
 • Stále niečo začínajú a nič nedoťahujú do konca
 • Množstvo energie vynakladajú na zdôvodňovanie svojej užitočnosti a hľadanie argumentov, že niečo nie je možné, alebo je príliš zložité, či rizikové – väčšina podnikov by neexistovala, keby sa pri ich vzniku takto správali ich zakladatelia
 • Vytvárajú sa špecializované oddelenia, ktoré majú „svoje“ ciele, úlohy, „úradníkov a koordinátorov“ – chýba spolupráca, spoločný jazyk, spoločné nasadenie za firmu, podnikateľský duch
 • Neustále zavádzajú nové manažérske metódy a „najlepšie praktiky“, ktoré nefungujú
 • Vyvíjajú „inovácie“, ktoré nikto nekupuje
 • Vytvárajú nové formuláre a tabuľky, ktoré nikto nepotrebuje 

Staré írske príslovie hovorí:

Nájdi si čas na prácu, je to cena úspechu. Nájdi si čas na rozmýšľanie, je to zdroj sily. Nájdi si čas na hru, je to tajomstvo mladosti. Nájdi si čas na čítanie, je to základ vedomostí. Nájdi si čas na priateľstvo, je to brána ku šťastiu. Nájdi si čas na snívanie, je to cesta ku hviezdam. Nájdi si čas na lásku, je to skutočná životná radosť. Nájdi si čas na radosť, je to hudba duše.

Steven Covey popisuje nasledovnú dilemu: Pretože nevieme, čo je pre nás naozaj dôležité, všetko sa nám zdá byť dôležité. Pretože sa nám všetko zdá byť dôležité, tak sa tým zaoberáme. Ostatní vidia, že sa zaoberáme všetkým, a tak očakávajú, že všetko vyriešime. Pretože sa zaoberáme všetkým, sme takí zaneprázdnení, že nemáme čas zamyslieť sa nad tým, čo je pre nás naozaj dôležité.

A ako je to u vás? Hovoríte niekedy, že nemáte čas? Každý človek má 24 hodín denne! A navyše:

 • Čas je absolútne vymedzený
 • Čas nemožno kúpiť
 • Čas nemožno usporiť ani uskladniť
 • Čas nemožno rozmnožiť
 • Čas plynie nepretržite a neodvolateľne
 • ČAS JE ŽIVOT

AA3

Položili ste si už niekedy otázku akú cenu má HODINA vášho života?

Nemôžeme riadiť náš čas – skracovať ho, zastavovať alebo uskladňovať do zásoby. Môžeme však riadiť seba. Čas plynie mimo nás, ale môžeme sa zaoberať vecami, ktoré sú v okruhu našej pôsobnosti, vecami, ktoré môžeme ovplyniť.

Hodiny a kompas (Stephen Covey)

Nie je nutné byť obeťou sledovania, či veci idú podľa plánu. Netreba sa trápiť pocitom viny, čo všetko by sme chceli ešte stihnúť. Treba sa riadiť hlavne vnútorným kompasom (hodnotami, princípmi) a nie hodinami na stene (udalosťami). Nie je nutné robiť za každú cenu viac vecí a rýchlejšie. Musíme sa naučiť riešiť rozpor medzi hodinami a kompasom.

Hodiny predstavujú naše schôdzky, povinnosti, termíny, ciele, činnosti – teda to, čím sa zaoberáme a ako riadime svoj čas. Kompas zase predstavuje naše poslanie, našu víziu, hodnoty, zásady, cestu do budúcnosti, sebauvedomovanie, smer – teda to, čo cítime, že je dôležité a to, aký život žijeme.

K problémom dochádza vtedy, keď vzniká rozpor medzi hodinami a kompasom – keď to čo robíme, neprispieva k tomu, čo je v našom živote najdôležitejšie. Nemôžeme robiť to, čo by sme chceli. Cítime sa akoby v pasci, riadení inými ľuďmi alebo situáciami. Sme stále v určitej kríze. Akoby sme boli zamotaní do „siete“, neprestajne niečo „hasíme“, pričom nikdy si nenájdeme dosť času urobiť to, čo by veci zlepšilo. Cítime sa, akoby náš život žil niekto iný, nie my.

Eisenhowerov princíp – “To, čo je dôležité, je málokedy urgentné. To, čo je naliehavé, je málokedy dôležité.” Dwight D.Eisenhower. Hlavný rozdiel medzi úspešnými a neúspešnými ľuďmi je v úlohách, na ktorých pracujú. Môžeme pracovať aj 12 hodín nepretržite a nič významné nedokončiť, pretože tieto úlohy neboli dôležité.

Paretov princíp – 20% úsilia vyprodukuje 80% efektu. Dôležité je robiť správne veci a nie iba robiť veci správne. Wilfredo Pareto, zistil, že 20% obyvateľstva vlastnilo 80% majetku. Tento princíp sa neskôr ukázal byť platný v mnohých ďalších oblastiach života – 20% zákazníkov alebo výrobkov znamená 80% obratu, 20% pracovníkov urobí 80% práce, 20% vašich priorít má za následok 80% vašich výsledkov.

Okrem veľkého umenia veci dokončiť, existuje tiež umenie nechať veci, aby sa starali samé o seba. Múdrosť života tkvie v eliminácii zbytočností. (Lin Yutang)

Od naliehavého k dôležitému

Naliehavá vec si vyžaduje okamžitú pozornosť. Často je viditeľná, vyvoláva nátlak, vyžaduje si skutok. Je obľúbená, priamo sa ponúka, je ľahká a ľudia ju obvykle radi robia (výsledky naliehavých činností sa prejavia skôr, obvykle sú väčšmi hmatateľné). Naliehavá vec často nie je dôležitá.

Dôležitosť má vzťah k výsledku. Prispieva k poslaniu, hodnotám a najvýznamnejším cieľom.

reaktivne

„Keď som pozoroval, že z ľudí s rovnakými schopnosťami niektorí sú veľmi chudobní, avšak niektorí sú veľmi bohatí, prekvapilo ma to a zdalo sa mi, že stojí za to zistiť, prečo to tak je. A ukázalo sa, že je to celkom prirodzené. Kto nemal predstavu o budúcnosti, tomu sa to vypomstilo. Kto sa však usilovne snažil s využitím rozumu, ten pracoval rýchlejšie, ľahšie a prinášalo mu to zisk.“ Socrates.

Aká je to sila, čo nás neustále poháňa do ďalších aktivít a neumožňuje nám zastaviť sa? Vonkajšie stimuly nás často oberajú o schopnosť počúvať náš vnútorný hlas. Nájsť si správny a pomalý čas (kairos) na spoznanie svojho vnutorného sveta je dôležitejšie ako rýchly beh medzi udalosťami z okolia (rýchly čas chronos). Vo svojom vnútri objavím dobré návyky aj zlozvyky. Pre tie prvé sa môžeme slobodne rozhodnúť a rozvíjať ich (pracovitosť, trpezlivosť, láskavosť), od zlozvykov a vášní sa môžeme oslobodiť (láska k peniazom, lenivosť, pýcha, túžba po moci a sláve).

Dôležité je aj to, aby sme identifikovali to, čo nám berie energiu a silu. Okrem zlodejov času, ktorí nás vyrušujú a chcú od nás často naliehavé veci, ktoré vôbec nie sú dôležité a my im nevieme povedať NIE, je to aj náš spôsob myslenia a konania:

 • Zaoberáme sa často vecami, ktoré nemôžeme ovplyvniť.
 • Chýba nám proaktivita a uvedomenie si, že nemôžeme ovplyvniť približne 10 udalostí v našom živote, ale 90% vecí je v našich rukách a závisia od toho ako reagujeme na danú situáciu, ako sa rozhodujeme a ako konáme.
 • Závisť, pýcha, nezdravá konkurencia, hádky a konflikty, intrigy, nenávisť, nadávanie na svet, sťažovanie sa, že sme obeťami okolností a konania druhých ľudí – to všetko nám berie každý deň energiu, ktorú by sme mohli využiť na iné veci.
 • Strach z toho, že nebudeme v každej situácii perfektní, čo si o nás druhí pomyslia a budú o nás hovoriť, ako dopadne náš projekt, naše rozhodnutie, aké nástrahy na nás čakajú v našom živote a čo všetko sa nám môže stať – rôzne druhy strachu nás niekedy paralyzujú, len preto, že nám chýba zdravá sebadôvera a viera v to, že každý z nás dostal na svoje povolanie dostatočnú výbavu.

4L

Stephen Covey hovorí o 4L v našom živote:

 • TO LIVE. Žiť. Pre dlhý a zdravý život musí človek obnovovať svoje sily, dodržiavať životosprávu, športovať. Podobne aj firma musí trénovať ľudí a obnovovať svoje sily.
 • TO LOVE. Mať rád. Láska, cit, emócie, budovanie vzťahov, dôvery a potreby niekam patriť. Vzťahy sú vo firme to, na čom stojí kultúra, spolupráca, produktivita, motivácia – tu sa buduje rozdiel medzi dobrou a zlou firmou.
 • TO LEARN. Učenie sa, zlepšovanie, svojich schopností, zbieranie skúsenosti a objavovanie múdrosti.
 • TO LEAVE A LEGACY. Zanechanie odkazu. “Naše životné poslanie, náš zmysel života, skôr odhaľujeme ako vymýšľame“ – Vízia a poslanie firmy.

AA8

Dôležité je aj sebapoznanie, uvedomenie si toho, čo nás baví, teší, robí nám radosť dáva nám zmysel, dosahujeme tam dobré výsledky a spätné väzby.

AA1

Existuje rozpor medzi vašou prácou a životom? V čase, hodnotách, prioritách, v obsahu činností? A kde nachádzate súlad medzi prácou a osobným životom?

AA2

Aký ste? Čo vás baví? Čo chcete robiť a nechcete?

Čo je vaše zamestanie a povolanie?

AA5

John Holland, osobnostné tendencie

AA7

 • Sociálna – dáva prednosť práci s ľuďmi – informovanie, rozvoj, liečenie. Má medziľudské, vyjednávacie schopnosti. Vyhýba sa činnostiam, ktoré vyžadujú manuálno – technické povolanie alebo situácie. Učiteľ, kňaz, sociálny pracovník, poradca, logopéd, zdravotná sestra 
 • Konvenčná – uprednostňuje usporiadavanie a spracovanie dát v štruktúrovaných situáciách. Má úradnícke a vypočtárske schopnosti. Vyhýba sa nejednoznačným, voľným a neštrukturovaným situáciám a zamestnaniam. Bankár, účtovník, sekretárka, programátor, finančný analytik, daňový špecialista
 • Vedecká – zaujíma ho analýza a skúmanie fyzických, biologických alebo kultúrnych javov. Má vedecké, matematické schopnosti. Nemá rád činnosti spojené s podnikaním. Geológ, chemik, fyzik, laborant, zdravotnícky technik, biológ
 • Podnikateľská – S chuťou ovplyvňuje a vedie ostatných pri rpáci na dosiahnutí cieľov organizácie. Má líderské schopnosti. Vyhýba sa analytickým povolaniam. Podnikateľ, manažér, predajca, pracovník cestovnej kancelárie, manažér, nákupca
 • Umelecká – vyhľadáva prácu s fyzickým alebo nehmotným materiálom, ktorý pretvára do umeleckej formy alebo diela. A ulemecke, jazykové alebo hudobné schopnosti. Vyhýba sa štruktúrovaným činnostiam a konvenčným povolaniam. Herec, skladateľ, hudobník, dizajnér, tanečník
 • Manuálno – technická – obľubuje prácu s nástrojmi, strojmi alebo zvieratami. Má mechanické a športové schopnosti. Vyhýba sa činnostiam, ktoré vyžadujú sociálne povolania alebo situácie. Automechanik, elektrikár, farmár, stavebník

Čomu sa venujete? Ako vyzerá mesiac vášho života? 

AA6

kalendar

kal2

Ako vám vyšiel váš mesiac života a práce?

 1. Ako ste vyťažený?
 2. Stáva sa vám, že niektoré veci nestihnete a musíte ich presúvať?
 3. Ktoré sú to?
 4. Riadite svoj život vy, alebo udalosti okolo vás (úprimne!) ?
 5. Ako by vyzeral váš mesačný plán, keby to bol posledný mesiac vášho života?
 6. Ako by vyzeral váš plán, keby vám lekár dovolil pracovať iba 2 hodiny denne?
 7. Ako bude vyzerať váš vylepšený kalendár po tomto kurze?

Aké sú vaše hodnoty a poslanie?

polanie

December 2014 – vyváženie, rytmus, striedanie práce – váš plán:

 Priority mesiaca:

Ostrenie píly – rozvoj seba

December 2014

Tab3

2 zásady

1. Rob čo je dôležité, čo ti robí radosť a dáva ti zmysel – naplánuj si to do kalendára a urob to – výlety s rodičmi a priateľmi, športovanie s priateľmi a s deťmi, čas s rodinou, čas so sebou, pomoc druhým, vymýšľanie nových vecí, rozvoj podniku, divadlo, koncerty, …

Vaše návrhy:

2. Nerob čo ťa otravuje a nebaví, čo považuješ za nesprávne a zbytočné, povedz jednoducho nie – recepcie a oslavy, nepotrebné vystúpenia na verejnosti, zbytočné stretnutia, projekty, na ktoré nemám čas, …

Vaše návrhy:

Doporučenia

 • Majte pravidelne dovolenku a užívajte si dôchodok
 • Pracujte kedy chcete a kde chcete
 • Odíďte z práce na dlhšie obdobie a uvidíte, že sa nič vážne nestane
 • Pravidelne sa zastavte a stíšte
 • Nebuďte otrokom toho, čo chcú od vás druhí, nebuďte otrokom kalendárov a plánov, nebuďte otrokom…osloboďte sa

Spomaľte a netrápte sa

Na väčšine vecí nezáleží. Byť zaneprázdnený je forma lenivosti – lenivosti myslieť a premyslene konať. Byť zavalený a ochromený prácou je rovnako neproduktívne ako nerobiť nič, nehovoriac o tom, že je to oveľa menej príjemné. Byť produktívny znamená byť selektívny a robiť menej. Sústreďte sa na to, čo je dôležité a ostatné proste ignorujte. Tim Ferris, www.fourhourworkweek.com

Otázky na zamyslenie

 • Ktorá vec (ktorú nerobíte) by spôsobila významnú pozitívnu zmenu v osobnom živote, keby ste ju robili pravidelne?
 • Ktorá vec by spôsobila podobnú zmenu vo vašom pracovnom živote?

Akčný plán – čo ste sa naučili a čo zmeníte vo vašom živote a v práci? 

 

17. 11. 2014

Téma članku: Názory Jána Košturiaka

Autor: Ján Košturiak

Robí poradcu, trénera a kauča v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemyselného inžinierstva.

Profil autora

seminare

Podobné články

+ Ďalšie články na tému Názory Jána Košturiaka