Vlastnou cestou

Stretol som profesora, múdreho človeka, ktorý precestoval celý svet a on mi v jednom rozhovore povedal: „Náš život je hľadaním vlastnej cesty. Nepoznám iný úspech, ako žiť svoj život po svojom a kráčať vlastnou cestou. Každému z nás patrí len jeden príbeh – ten náš.“ Profesor Milan Zelený, ktorý už vyše 45 rokov žije v New Yorku a prednáša po celom svete, ma veľa naučil. Aj aj moje skúsenosti z mnohých podnikov mi ukázali, že nemá zmysel zbierať a kopírovať najlepšie praktiky – nepodarí sa vytvoriť druhú Toyotu, Kyoceru, Apple alebo firmu Baťa.

Potom som stretol Standa Bernarda a rozprávali sa o jeho vlastnej ceste, ktorou sa Rodinný Pivovar Bernard stal výnimočným a úspešným v konkurencii s globálnymi hráčmi. Poslanie „vlastnou cestou k poctivému českému pivu,“ vychádzalo z hodnôt – otvorenosť, dôvera, spolupráca, zodpovednosť a pozitivita, ktoré si so spolupracovníkmi vo firme spoločne definovali.

Čítal som aj knihy, ktoré popisovali „zaručené cesty k úspechu“ a navštívil som „manažérske a podnikateľské“ kurzy, ktoré boli viac školou manipulácie s ľuďmi ako skutočným hľadaním svojho povolania.

A tak som vykročil na svoju vlastnú cestu. Začiatkom devtdesiatych rokov som mal možnosť pracovať vo firme AESOP GmbH, kde sme v absolútne slobodnom prostredí s vášňou vyvíjali výnimočný simulačný program SIMPLE++. Firma bola veľmi úspešná a jej zakladatelia – Bernd a Reinhard Beckerovci ju po čase predali nadnárodnej spoločnosti, ktorá v nej zabila slobodu aj kreativitu. Som však rád, že naše riešenie, aj keď pod iným názvom (PlantSimulation), patrí dodnes ku svetovej špičke.

Neskôr sa mi Bernd Becker ozval, že rozbehol ďalšiu firmu, to už som mal na Slovensku svoju vlastnú spoločnosť IPA Slovakia a požiadal ma o spoluprácu. Vyvinul 3D skener a špeciálny program na 3D skenovanie a modelovanie. Dvaja študenti z tretieho ročníka vysokej školy zo Žiliny sa za 2 týždne naučili túto technológiu, kúpili sme im dva stoly, stoličky a dva počítače. Študenti sa s vášňou pustili do práce a do konca štúdia mali 15 spolupracovníkov a za sebou projekty v automobilkách po celej Európe. Ich firma patrí dnes v oblasti 3D skenovania a modelovania k svetovej špičke. Neštudovali žiadne ružové knižnice o cestách k úspechu, našli si svoju vlastnú.

Medzitým sa naša firma IPA rozrástla a stala sa lídrom na trhu. Niektorí nás začali kopírovať a napodobňovať, čo nás v podstate povzbudilo, že kráčame po správnej a vlastne ceste a keď už nevládzeme, tak musíme pridať.

Mal som aj možnosť kráčať blízko pri mnohých ľuďoch, ktorí išli po svojej vlastnej ceste a vybudovali firmy patriace medzi najúspešnejšie na Slovensku a v Českej republike.

Všetci mali tri spoločné vlastnosti – boli výkonní. Pod výkonnosťou však nemám na mysli, že nepretržite pracovali a padali od únavy. Pod výkonnosťou rozumiem schopnosť rozlišovať dôležité veci, venovať sa im a eliminovať všetko ostatné. Okrem výkonnosti som si u úspešných ľudí a firiem všimol ešte dve vlastnosti – vášeň, pre veci, ktorým sa venujú a neuspokojenie sa s priemerom alebo napodobňovaním a nekompromisné zameranie sa na výnimočnosť, dokonalosť a absolútne majstrovstvo vo svojom obore.

Tieto 3V – výkonnosť, výnimočnosť a vášeň považujem za veľmi dôležité pre úspešné podnikanie a život.

Mnohé firmy aj ľudia sa pri rozvoji svojej výkonnosti zaoberajú otázkami čo a ako majú robiť. Dôležitá otázka je však prečo. Môžete mať najvýkonnejšiu firmu na svete, ktorá vyrába písacie stroje alebo telefónne ústredne a všetci medzitým píšu na počítačoch a telefonujú v mobilných sieťach. Môžete byť „výkonný“ človek, ktorý dokáže za deň urobiť množstvo vecí a zarobiť veľa peňazí, ale na sklonku života môže človek prísť na to, že rýchlo liezol po rebríku, ktorý mal opretý o nesprávnu stenu.

Výnimočnosť znamená pochopenie trendov vo svete okolo nás a hľadanie našej vlastnej cesty. Nie slepý benchmarking a napodobňovanie najlepších praktík ale hľadanie niečoho jedinečného, v čom môžeme byť najlepší na svete. Áno hovoríme o kreativite, inováciách a schopnosti experimentovať a hľadať nové riešenia. Je to cesta hľadania, riskovania a pokusov, ktoré nevychádzajú na prvý krát a niektoré nevyjdú vôbec. Je to aj o vytrvalosti, trpezlivosti a opravovaní chýb a omylov na ceste k výnimočným riešeniam.

Všetky veľké veci na svete tvorili ľudia s vášňou. Ani výkonnosť a výnimočnosť nemôžeme dosiahnuť bez vášne – stačí si spomenúť na veľkých umelcov, vynálezcov, inovátorov alebo podnikateľov. Veľké veci nevznikajú s vidinou peňazí, ale ľudí motivujú sloboda, zmysel a túžba robiť veľké veci.

“Ak sa bojíte urobiť chybu, nikdy neprídete s ničim originálnym” povedal Ken Robinson. V posledných 20 rokoch som prešiel mnoho firiem, v ktorých manažéri (často s pomocou konzultantov a sofistikovaných metód) robili veľa hlúpostí s dobrým úmyslom a snahou nerobiť chyby. Okrem toho, že tak zbytočne strácajú čas a energiu, znižujú aj výkonnosť svojich spolupracovníkov, ktorí vo vykonávaných zmenách nevidia zmysel.

Svet sa zmenil. Musíme sa veľa nových vecí naučiť, ale odučiť sa aj mnohé nezmysly, ktoré nás učili v manažérskych školách. Svet biznisu prechádza transformáciou – odstraňujú sa zbytočné sprostredkovateľské medzičlánky, presadzuje sa masová kustomizácia a samoobsluha. Vznikajú nové materiály (napríklad autá z polykarbonátov, výroba z práškov, inteligentné materiály),  prevratné technológie (napríklad autá bez vodiča alebo smart factories) a podnikateľské modely, ktoré radikálne menia svet – internet vecí a nové distribučné systémy, ktoré objednávky z internetu doručia v extrémne krátkom čase, 3D tlačiarne, elektromobily a elektrobicykle s úplne novou infraštruktúrou, lokálna produkcia a spotreba (tlačiarne kníh priamo v obchodoch), robotizácia a automatizácia v našom každodennom živote (obslužné roboty).

Podnikanie a skúsenosti v mnohých firmách ma naučili,

  • že šetrením ešte nikto nezbohatol
  • že základom výkonnosti je robiť správne veci správne
  • že v každej firme sa dá nájsť niečo výnimočné
  • že iba výnimočné projekty pritiahnu do firmy skutočné talenty
  • že to, čo sa v mnohých firmách volá marketing a obchod je niekedy oddelenie, ktoré vybavuje objednávky a pripravuje propagačne materiály
  • že inováciami sa niekedy označujú zložité a drahé technické riešenia, ktoré nikto nekupuje
  • že je lepšie predávať drahé a výnimočné produkty a služby ako lacné komodity
  • že biznis sa radikálne mení a staré prístupy nefungujú – treba pochopiť nové trendy, prispôsobiť sa im a využiť príležitosti, ktoré prinášajú
  • že nerozhodní a pomalí neprežijú
  • že niekoľko hlupákov dokáže v krátkom čase zničiť to, čo iní dlho budovali

Pozrime sa na obrázok 1. Koľko percent času a energie venujú manažéri, konzultanti a pracovníci vo firme jeho ľavej strane. Výsledkom je obyčajne redukcia nákladov, ktorá pri úspešných projektoch (alebo pri veľmi zanedbanej firme) môže byť aj 20% ale obyčajne sa dosahujú oveľa menšie percentá.

Na pravej strane sú nové príležitosti, vytváranie novej hodnoty pre zákazníka cez inovácie, aktívny obchod a komunikácia so zákazníkom.

Na obr.2. je naznačený postup takejto zmeny, ktorá sa dá zvládnuť v priebehu 1 roka a môže priniesť oveľa väčší benefit ako 4-5% zníženie nákladov, ktoré sa často dosahuje za cenu „škrípania zubov“ a kompromisov s kvalitou. Efekt týchto opatrení je, na rozdiel od opatrení na pravej strane obrázku, obyčajne krátkodobý.

o1

Obr.1.: Kde sú priority v turbulentných časoch?

O2

Obr.2.: Aj za rok sa dá zmeniť stratégia z predaja komodít na stratégiu výnimočnosti

Keď sa pýtam majiteľov a manažérov firiem, prečo sa venujú niečomu, kde je krátodobý efekt v percentách na úkor dlhodobého efektu v stovkách percent, tak dostávam asi takúto odpoveď: “sme takí zaneprázdnení, že nemáme čas zarábať peniaze.”

Hovorím im – prestaňte sa hrať na nepostrádateľných, operatíva prežije aj bez vás, ale firma nie. Zostavte vo vašej firme tím ako má Bayern Mníchov a za mesiac dokážete kvalitne analyzovať potenciály, ktoré sú naznačené na obr.3.

O3

Obr.3. Analýza potenciálov a príležitostí

A prečo by sme to mali robiť? Pre nič. Prežitie nie je povinné. Tých, ktorí konkurujú nízkou cenou je plný svet a tí, ktorí sledujú, čo sa vo svete deje a využívajú to vo svoj prospech, prežijú. Do ktorej skupiny sa chcete zaradiť?

Do druhej? Tak začnite s otázkami: Prečo robíte to, čo robíte? Kto sú vaši zákazníci a nezákazníci? Čo sú ich problémy a ako im môžete ponúknuť vyššiu hodnotu ako druhí? Ako sa o vás dozvedia a ako s nimi komunikujete? Doručujete im výnimočnú hodnotu výnimočným spôsobom? V čom je vaša nekopírovateľná konkurenčná výhoda (zabudnite na najnižšiu cenu)? V čom môžete byť najlepší na svete?

Nemáte odpovede? Tak ich hľadajte, pretože vaši konkurenti ich hľadajú tiež.

10. 1. 2014

Téma članku: Názory Jána Košturiaka

Autor: Ján Košturiak

Robí poradcu, trénera a kauča v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemyselného inžinierstva.

Profil autora

seminare

Podobné články

+ Ďalšie články na tému Názory Jána Košturiaka