Trpezlivosť

Genialita nie je nič iné ako väčšia schopnosť byť trpezlivý, povedal Benjamin Franklin. Trpezlivosť je umením znášať nepríjemné veci, vytrvalo venovať svoju energiu práci na dosiahnutí dôležitých cieľov. Všetci úspešní ľudia mali rozvinutú túto cnosť, ktorú Don Bosco charakterizoval takto: „Kto chce účinne pracovať, musí mať v srdci lásku a v práci trpezlivosť.“ Trpezlivosť nám pomáha prekonávať prekážky, znášať pokorenie alebo hnev. Trpezlivosť nie je pasivita, rezignácia ani kompromis. Je to vnútorný stav dozrievania k zmene a využitia času ktorý máme k našej premene. Matka trpezlivo učí svoje dieťatko všetko, čo sa kedysi sama naučila od svojej mamy. Mladý hudobník alebo športovec celé roky trpezlivo trénujú, aby raz získali uznanie. Slávny inovátor James Dyson urobil 5126 pokusov, kým vytvoril funkčný odstredivkový vysávač. Fotograf z National Geographic urobí stovky fotografii, kým vznikne jedna, ktorá sa objaví na stránke slávneho časopisu. Nedávno som videl dielo trpezlivého človeka.Vyše 5 rokov študuje a maľuje kópiu obrazu Posledná večera od Leonarda da Vinci. Freska z kláštora Santa Maria delle Grazie je značne poškodená a tak je táto rekonštrukcia zároveň výskumnou aj umeleckou prácou. Len samotnej maľbe, bez štúdia a analýz, venoval Stano Lajda vyše 1200 hodín. Trpezlivo, centimeter po centimetri objavuje skryté detaily, farby a matematické konštrukcie Leonardovho diela, na ktorom Ježiš hovorí: „Jeden z vás ma zradí.“ Na obraze ožívajú apoštoli Bartolomej, Jakub, Ondrej, Judáš, Peter, Ján, Tomáš, Jakub starší, Filip, Matúš, Tadeáš a Šimon. Stano Lajda študuje tento obraz vyše 40 rokov, má v počítači vyše 2000 kópii a štúdii, využíva aj detailné skeny vo veľkom zväčšení na internete. Pracuje trpezlivo a s láskou k obrazu, ktorý od detstva nosí vo svojom srdci. Obraz by mal byť v tomto roku hotový. Päť rokov trpezlivej práce – bez sponzorov a maľovania iných obrazov. Učiteľkami trpezlivosti sú väčšinou mamy a staré mamy. My chlapi sme často netrpezliví, ženieme sa za svojimi cieľmi na rýchlych autách, preklikávame na internete, čítame často iba nadpisy v novinách a knihách. Všetko chceme dosiahnuť akosi rýchlo a bez čakania. Ale práve netrpezlivosť a náhlenie nás pripravuje o to najkrajšie a najdôležitejšie – jasné pochopenie toho, čo hľadáme, kam ideme, vychutnanie si samotnej cesty a ovocia, ktorému iba trpezlivosť daruje chuť zrelosť

stano

14. 11. 2013

Téma članku: Názory Jána Košturiaka

Autor: Ján Košturiak

Robí poradcu, trénera a kauča v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemyselného inžinierstva.

Profil autora

seminare

Podobné články

+ Ďalšie články na tému Názory Jána Košturiaka