Rozhovor s Milanom Zeleným o novom svete

Rozhovor viedol Ján Košturiak

milan

Milan, hovoríš o tom, že sa treba pozerať dopredu, pomerne presne definuješ príznaky transformácie, či metamorfózy a hovoríš o tom, že treba pochopiť nový svet, prispôsobiť sa mu a využiť zmeny ako príležitosť. V médiách, ale aj na rôznych fórach, zaznievajú negatívne nálady a pohľady do minulosti, plytké až naivné predstavy o zmene, zásadné nepochopenie toho, čo sa deje okolo nás. Rozhodol si sa sústrediť okolo seba svojich žiakov a nasledovateľov, integrovať znalosti a riešenia, ktoré si s nimi v posledných desaťročiach vytvoril a pomáhať ľuďom hľadať správnu cestu. Mám na mysli nadáciu ZET. Môžeš nám o tomto svojom zámere povedať viac?

Mezi cíle připravované Nadace patří např.:

1. Tvorba inovačně-podnikatelské kultury,

2. Rozvoj regionů pomocí triády podnik-univerzita-samospráva,

3. Česká škola podnikového řízení (podle odkazu Baťů),

4. Rozvoj vzdělávacích institucí na regionální úrovni,

5. Rozvoj podnikatelských univerzit,

6. Realizace inovačních a podnikatelských záměrů studentů.

Lidem i odborníkům je třeba pomáhat v pochopení změny, její nevyhnutelnosti a nezvratnosti, její evoluční podstaty, a hlavně jejích praktických požadavků a dopadů. Slova jako inovace, transformace, metamorfóza, deglobalizací, regionalizace, atp., mají svůj přesný a praktický význam pro rozvoj regionálního podnikání, vzdělávání a samosprávy. Je třeba integrovat zkušenosti a znalosti nových technologií a nových podnikatelských trendů ve světě i u nás. Je třeba angažovat moderní podnikatele, podnikatelské univerzity a nepolitické samosprávy do spolupráce, kterou tradiční politická scéna a její voliči nikdy neprobudí. Svět akceleruje v tvorbě nové ekonomiky, vzdělávání a soběstačné ekonomiky – a my se díváme, volíme a čekáme, až někdo něco udělá za nás. Nadace ZET by měla být první krok k autonomii a soběstačnosti jedince i regionu v novém světě.

Ktoré transformačné trendy považuješ pre budúcnosť krajín ako je Slovensko a Česká republika za kľúčové?

Pro malé země je nejdůležitější spolupráce místní samosprávy s podnikatelskou a vzdělávací sférou za účelem nezávislého rozvoje regionu. Nové technologie jsou efektivní a vhodné právě pro místní a regionální rozměry. Stejně tak trendy masové kustomizace, desintermediace, samoobsluhy a digitalizace. Vůbec nejdůležitější je však podnikatelské vzdělávání, podnikatelské univerzity a užší propojení mezi školou a podnikovou sférou – tvorba regionální podnikatelské kultury (jak bylo v Baťově Zlíně); globální rozmach pak už přichází přirozeně a spontánně.

Nie je Ti ľúto, že po 25 rokoch sa Tvoje pohľady na spoločnosť a ekonomiku na Slovensku a v Českej republike naplňujú bez toho, aby ich vtedajší mocní zobrali do úvahy? Cítiš dnes dostatočnú silu svojich nasledovateľov, aby zmenili tento negatívny vývoj?

Líto mě jistě není toho, že to nepřijali „vtedajší“ političtí mocní (to by to pěkně dopadlo!), ale spíše toho, že to nepochopili ti, kteří ty zbytečné „mocné“ neustále volí, a to i místně a v regionech – stále a vytrvale, přes opakovaná selhání, proti svým vlastním zájmům. Tím otevírají stále větší prostor vulgaritě a „slibotechnice“ mocných, kteří jsou ale stále bezmocnější doručit cokoliv jiného než vytrvale rozprodávat zbývající prostory a prostředky do cizích rukou. Není tedy třeba plýtvat energií a měnit negativní postoje mocných – je třeba je obejít, udělat si to bez nich, se svými místními a regionálními znalostmi i zdroji. Následovatelé by měli mít dostatečnou sílu dobře podnikat a měnit své nejbližší okolí a prostředí. Tomáš a Jan Baťa přece nikoho nepřesvědčovali, ani netoužili po uznání „vtedajších“. Jediné, čeho si od státu žádali, bylo, aby je nechal podnikat. V zlínských volbách nikdy neuspěla ani jedna politická strana – všechny zůstaly bez mandátu. Tehdejší zlínská autonomie, osamostatnění a soběstačnost jsou dnes trendy světové – stačí je rozpoznat a pochopit, přizpůsobit se, a využít nových, nepřeberných a vzrušujících příležitostí.

Poznám Ťa dlho a poznám Tvoje negatívne hodnotenie nášho školstva, podnikateľského prostredia a mnohých ďalších oblastí. Vidíš niekde aspoň záblesky na pozitívnu zmenu? Nemám na mysli politiku a makroekonomické zmeny, ale pohyb v regiónoch, aktivitu obyčajných ľudí a podnikateľov.

Poukazování na nedostatky, neefektivnost a zastaralost našeho školství (nebo podnikání) nevnímám jako negativní, ale spíše konstruktivní úsilí hledající a nabízející nová řešení. Považuji se za člověka s velkým pozitivním nábojem (jinak bych to už dávné vzdal a věnoval se chovu bílých pávů), získaným celoživotními zkušenostmi a studiem světových kultur a regionů. Pozitivní změny nejsou jen záblesky, ale silné a trvalé trendy (i když spíše ojedinělé v našich zemích). Vezmi jen rychlé snižování vzdálenosti mezi výrobcem a spotřebitelem, až nakonec jejich zájmy splynou do jednoho celku, využívajícího aditivních systémů výroby, vertikálních farem, dronů, atmosférických satelitů, mobilních služeb, atp., vše co nejblíže k zákazníkovi.  

Prácu nám nikto nedá a budeme si ju musieť vytvárať sami. Rozvíjať znalosti, schopnosť podnikať, mať radšej dobré remeslo ako vedieť pekne rozprávať. Mnohí ľudia nie sú pripravení na to, aby podnikali sami so sebou a niesli zodpovednosť za svoj život. Mnohí sú handicapovaní na to, aby si našli zdroj príjmov v ekonomike, ktorá stále zvyšuje svoju produktivitu a likviduje pracovné miesta. Ako vnímaš pokusy v niektorých krajinách zaviesť model základného príjmu?

Už dnes je dobré práce málo, mnohým rodinám se vyplácí pobírat státní dávky, než pracovat za minimální mzdu. Mladí se derou do vysokých škol, hledajíce dlouhodobé „závětří“. Zvyšování minimální mzdy jen urychluje robotizaci, automatizaci a technologické inovace; snižuje tudíž škálu pracovních příležitostí. Mnohé tradičně navyklé znalosti a schopnosti dnes zastarávají a přežívají – vzdělávací systém však potřebné alternativy nenabízí (vlastně ani nezná). Vzdělávání se věnuje minulosti, vozí na liščím chvostu technologického a podnikatelského progresu – a mělo by to být naopak; vzdělávání, obzvláště to naše, by mělo být soustředěno na řešení nevyřešených problémů, ne na přežvykování řešení k problémům již dávno vyřešených. Pak se divíme, že máme politiky a voliče, kteří nevědí co se děje a proč.

Model tzv. „základního příjmu“ nabízí řešení: ti, kteří nemohou nebo nechtějí, dostanou životaschopný základní příjem a mohou si dělat (nebo přivydělat) jak a co chtějí. Ostatní si rozvinou znalosti a schopnosti potřebné k vysoce produktivnímu (a placenému) zaměstnání. Samozřejmě, že to může fungovat pouze v kantonu, regionu či lokalitě, ne v nadnárodních superstátech. Přijde to však levněji než sociální dávky, davy nezaměstnaných, armády státních úředníků a převisy přeplacených politiků. Samozřejmě, že stát se brání a jakákoliv referenda o regionální autonomii či základním příjmu brzdí, odsuzuje a legislativně potlačuje, obzvláště v EU (viz Katalánsko, Skotsko, atp.).

Skracujú sa inovačné cykly produktov. Sú však pomerne seriózne analýzy, ktoré hovoria o tzv. plánovanom opotrebení, kde sa umelo znižuje životnosť výrobkov tak, aby ľudia kupovali nové. Ako vidíš riešenie tohto trendu do budúcnosti?

Zkracování inovačních cyklů, ve výrobcích, produktech i procesech, bude pokračovat až „do ztracena“ (kontinuální obnova). Umělé snižování životnosti pochází z doby „dlouhých cyklů“, kdy se vyplatilo je uměle zkracovat. Dnes by je podniky spíše chtěly uměle prodlužovat, protože mnohé již na akcelerující inovace nestačí. Problémy začínají mít i Apple a Microsoft; dynamická konkurence z Asie jim velmi narušuje zajeté koleje. Málokterý podnikatel překročí svůj vlastní stín. Inovovat se již nedá pomocí projektů, na podniku musí vzniknout trvalá inovační platforma. Proto je stále více třeba nově myslících, nových podnikatelů. Do budoucnosti se již dnes nabízí řešení modulárního doplňování a zaměňování funkčních komponentů na trvalejším, adaptabilním „nosiči“. Tedy, dlouhodobá platforma a krátkodobé komponenty – trvanlivost a nepřetržitá obnova v jednom.

Niektorí starostovia na Slovensku skúšajú lokálnu menu. Aký máš názor na tento trend?

V relokalizovaném prostředí místní ekonomiky bude potřebná měna místní, pro každodenní, opakující se transakce, a zároveň měna světová, pro efektivní styk se širším světem. Pro místní potřeby je užívání dolaru nebo eura (vzhledem k jejich spekulativním výkyvům) destabilizující. Proto jsou dnes lokální měny tolik potřebné. (Pamatuji z Tokia, že hotely měly místní měnu v digitálním klíči, pro aktivní hotelové okolí.) Každá lokalita si potřebu své vlastní měny vyvine přirozeně a spontánně, na základě intenzity místního propojení výroby se spotřebou.

Milan, cestovali sme pred časom spolu z Vietnamu a tlačili sme sa spolu v lietadle. Popisoval si mi svoje skúsenosti z cestovania pred desiatkami rokov a veľmi negatívne si videl to, že zákazníkom sa znižuje komfort v záujme biznisu. Vidíš z tohto vývoja nejaké východisko?

Spočívá to v nedostatku inovací, ve snaze používat starý model pro novou, stále masovější a „demokratičtější“ klientelu. Moderní letadlo je dnes globální autobus, který nahradil vlak. Vždy docházelo časem k úpadku pohodlí a požitku z cestování (V Indii jsou mnozí cestující již na stupátkách a na střeše.) Tradiční business není založen na inovační platformě, ale za inovace je považováno právě „vymýšlení“ triků, jak omezit pohodlí (v letadlech opěradla „k stání“). Je třeba zvýšit kapacitu při snížení nákladů. Proto jsou Muskovy koncepce kyvadlové podtlakové dopravy pomocí kapsulí (hyperloop) tak slibné. Vakuum je rychlejší než vzduch, kapacitu lze snadno rozšiřovat, a kapsule jsou pohodlné již definičně. (Jako dítě jsem v údivu zíral na podtlakovou poštu v Bíle labuti v Praze.)

Pri stretnutiach s ľuďmi z automobiliek vidím pri téme elektromobilita často pochybovačné úsmevy. Ako vidíš ďalší vývoj elektromobility ako vnímaš kroky jej pioniera Elona Muska?

Nejen poťouchlé úsměvy hlupáků, ale hlavně aktivní a násilná snaha o likvidaci svobodného trhu provází novodobou inovaci. Musk neměl dovoleno prodávat v New Jersey a v Michiganu; v Texasu proti němu vyšli dealeři do pouličních demonstrací, atp. Pamatujete, jak geniové z GM odvolali a sešrotovali úspěšný elektromobil EV1? Majitelé benzinek nedovolují nabíječky ve svém prostoru. Je to skutečná „válka“, která skončí jako ty dávné vzpoury výrobců koňských bičů. (Pionýři elektromobilu byli Křižík a Porsche, dlouho před „svojí dobou“.) Stejné, a stejně nesmyslně, musí dnes legální bariéry překonávat i Uber, v USA i v Německu (Přitom má „Streik Reich“ snad nejdražší taxislužby vůbec). V jednom českém podniku jsem v údivu zíral, jak dieselové vstřikovače dělají vyvrtáváním děr – a mají přes 70% „zmetků“. Přitom by stačil molekulárně přesný 3D tisk. Musk dal světu úžasnou inovaci: „bypass“ podpůrné sítě. Navrhneme si výrobek tak, aby existující podpůrnou síť nepotřeboval vůbec. Inovace přecházejí do podnikatelských modelů a podpůrné infrastruktury; teprve pak a z toho se odvozují inovace výrobků a produktů. První musí přijít první – a to i v inovacích.

Kedysi dávno, keď začínal automobilizmus, musel pred automobilom kráčať kvôli bezpečnosti muž s vlajkou. Aj dnes sa zdá, že technológie predbehli naše zákony. Máme automobily bez vodiča, drony a mnohé technológie a riešenia (napr. taxikársky systém Uber), pred ktorými “kráčajú muži s vlajkami”. Dá sa tento vývoj zastaviť?

Nejde pak o vývoj, ale o poslední obranné tažení přežitků (devolution, dekadence), tak jako s těmi „praporčíky“. Rozdíl mezi tradicí a přežitkem je zásadní. Každý zpátečník mává nějakou vlajkou, kupuje si legislativu a vnucuje stranickou korupci. Není tedy nutné nic zastavovat, vlajkaři zastaví sami sebe – upadnou vyčerpáním, tak jako vždy v historii. Ještě nikdy nezvítězil konzervatismus, ani v technologii, ani v podnikání, ani v plánovaném ničení všeho nového (Typický anti-Schumpeter). V minulosti muselo někdy vymřít několik generací, ale dnes lze obrátit dekadenci v kadenci i několikrát během jediné generace. Takže, jak říkával Jiří Suchý, za dlouhotrvajícího potlesku v Semaforu: „Konec už byl, vážení, konec už byl“ – a měl pravdu, i za sebe.

Často hovoríš o novom spoločenskom uvedomení, o tom, že sa ľudia musia prebudiť, odstrániť zbytočné medzičlánky (teda aj politické strany) a začať proaktívne riešiť svoje problémy. Na Slovensku máme práve regionálne voľby. Keby si mohol voliť, akých ľudí by si vybral?

Přál bych všem voličům, aby se nechali inspirovat Tomášem a Janem Baťou. Aby přestali volit strany a začali volit osobnosti, nestranické, neideologické a nezávislé odborníky, podnikatele a občany, kteří rozumějí svému regionu, protože jsou ze svého regionu a nechtějí nic jiného, než sloužit svému regionu tak, aby se stal (jejich region) nejlepším na světě. Kvalitních a úspěšných lidí máme více než dost; nejdou ale do politiky, právě proto, že jsou kvalitní a úspěšní. Jestliže přestaneme volit ty nejhorší, nejhloupější, nejsprostší a nejneúspěšnější chytráčky a manipulátory, pak se do nastalého vakua zcela jistě přihlásí lidé nevšedních kvalit, tak jako byli Baťové. Není ale možné očekávat, že by se dnes kvalitní člověk dobrovolně, a při plném vědomí, třeba i vloudil mezi existující intelektuální „náplavu“. Abychom mohli volit ty potřebné, stačí přestat volit ty nepotřebné. V národním měřítku je to náročný proces, ale v lokalitě, na vesnici, ve městě, v regionu? Tam to chce jen pochopit, že je třeba nevolit ty „co jsou známí“, ale právě ty, kteří známí nejsou, ale které my sami známe velmi dobře, protože jsou našimi spoluobčany.

Milan Zelený bude vystupovať v roku 2015 na našej Podnikateľskej univerzite v module o strategických zmenách http://www.ipaslovakia.sk/sk/vzdelavanie/kalendar/strategicky-manazment-2015

Milan Zelený bude k dispozícii v roku 2015 aj na osobné konzultácie pre účastníkov Podnikateľskej univerzity

http://www.ipaslovakia.sk/sk/vzdelavanie/kalendar/podnikatelska-univerzita-2015

Video s Milanom Zeleným

12. 11. 2014

Téma članku: Názory Jána Košturiaka

Autor: Ján Košturiak

Robí poradcu, trénera a kauča v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemyselného inžinierstva.

Profil autora

seminare

Podobné články

+ Ďalšie články na tému Názory Jána Košturiaka