Agrokruh

jedna

 

Vytváranie  platformy  bude  pozostávať  z  nasledujúcich  dvoch  relatívne  nezávislých,  ale  vzájomne  sa  doplňujúcich  a  trvalo  sa  ovplyvňujúcich  procesov,  projektov,  firiem:

1)    Dobudovanie  prvej  ekologickej  zóny

2)    Rozvoj  a  podpora  budovania  siete  ďalších  ekologických  zón

Prečo?

Existuje spôsob ako pestovať zdravé plodiny bez ťažkých mechanizmov a chemických látok, ako žiť zdravo v súlade s prírodou, ako dať svojmu životu a podnikaniu zmysel. Je lepšie dlhodobo investovať do chutných potravín a zdravého života, ako do virtuálnych finančných bublín.

tri

Ako?

Vytvárame spoločenstvo ľudí, ktorí rozvíjajú koncept Agrokruh®  a Farmlandia:

 • 15 špirálových záhonov s priemerom 36 metrov, šetrne obrábaných piatimi 18 metrovými ramenami s elektropohonom a mechanickými prípravkami
 • Know how budovania lokálnych fariem a združenia spotrebiteľov zdravej a čerstvej zeleniny – 60 rodín s týždennou dodávkou zeleniny podľa kalendára spotrebiteľa
 • Budovanie ekologických zón Farmlandia s pestovaním zdravých plodín bez ťažkých mechanizmov a chemických látok, oddychové zóny, reštaurácie a obchody s prírodnými a lokálnymi produktmi, ekologické bývanie pre seniorov spojené s prírodou, školy prírody a poľnohospodárstva pre deti, liečenie silou prírody

Toto spoločenstvo rešpektuje nasledovné princípy:

 • Našim hlavným cieľom je zlepšenie kvality života, nie vytváranie zisku
 • Náš postup krok za krokom, radšej pomalšie ale nie proti princípom prírody – kultivácia pôdy, striedanie plodín, primerané výnosy
 • Sme bezkonfliktní, nebojujeme proti nikomu a ničomu, rešpektujeme princípy prírodnej rovnováhy
 • Otvorenosť, transparentnosť, dôvera a korektnosť v zaobchádzaní so zdrojmi
 • Súzvuk sociálnych, ekonomických a ekologických aspektov

Kde?

Celý projekt realizujeme na pozemkoch pri Senci – Hrubý Šúr, kde v roku 2014 bude v prevádzke 45 kruhov, fungujúci podnikateľský model, ktorý sa rozvíja už 20 rokov, školiace stredisko a technická dokumentácia.

Čo?

Čo potrebujeme? Dokončiť prezentačný video film pre získavanie ďalších partnerov zo sveta, prípravu a aktualizáciu webových stránok, dokončenie technickej a projekčnej dokumentácie pre replikovateľnosť systému, dopracovanie podnikateľského modelu pre lokálnych farmárov, zakúpenie priľahlých pozemkov a dokončenie architektonických návrhov a stavebných úprav pre Farmlandiu – ekologické stavby na princípe Fullerovej konštrukcie, oddychové a liečebné zóny, dokončenie školiaceho centra.

Môžete nám pomôcť prácou alebo peniazmi. Toto je jedna z najlepších investícii, ktorú môžete urobiť, strategická investícia, ktorá dáva skutočný zmysel.

Plán 2014

 • Dokončenie videoprezentácie
 • Spustenie dvoch nových fariem – 2×15 kruhov
 • Dokončenie manuálov a doladenie prototypov
 • Pokračovanie lokálnej produkcie a spotreby podľa modelu z roku 2013 (Senec-Bratislava)
 • Webová stránka komunity
 • Konferencia širokej komunity Agrokruh – lokálna produkcia s potreba – Stará tržnica Bratislava – 10/2014

Kedy?

 • 2014 – 2015 – Dokončenie konceptu, testovanie, dopracovanie technickej dokumentácie a overenie prototypov – 5 fariem / budovanie komunít, prvá verzia Farmlandie
 • 2016 – 2018 – Repilikácie konceptu na Slovensku a vo svete
 • 2019 – 2020 – Dobudovanie konceptov  Agrokruh®  a Farmlandia

styri

Kto?

Ján Šlinský, Peter Balašov, Marián Beniač, Ján Košturiak, Peter Gelien, Vladimír Orosi, Igor Šoltýs

dva

Pridáte sa? Ozvite sa.

prečo bol projekt pridaný?

Šanca pre lepší život a svet, možnosť investovania do dobrej veci, možnosť vlastného podnikania, možnosť podpory projektu vlastnou prácou.

http://www.youtube.com/watch?v=U-oyjrhng_o

Kontakt

kostur@ipaslovakia.sk

9. 1. 2014

seminare