Pozvanie na cestu

Milí priatelia, v tomto týždni sme sa stretli v počte takmer 200 ľudí v Žiline a dva dni sme diskutovali o hľadaní vlastnej cesty. Užil som si to. Na budúci týždeň ma čakajú ďalšie stretnutia – v utorok a v stredu budeme v komornom prostredí v Trnave hovoriť o tom, ako zlepšiť poznanie svojich potenciálov, ako si definovať správne priorty a nájsť vlastnú cestu. Vo štvrtok a v piatok budeme v Žiline diskutovať so zakladateľmi a manažérmi spoločností Ipesoft a Ryba Žilina o inováciách a ich, vyše 20 ročnej ceste.

Rád by som vám dal darček, ako pozvanie na cestu a inšpiráciu. Ak mi do pondelka 12:00 napíšete tri dôvody, prečo by ste sa týchto stretnutí chceli zúčastniť, vyberiem tri osoby, ktore budú mať účasť zdarma. Moja adresa: kostur@ipaslovakia.sk.

Mnohí ľudia sú zamestnaní činnosťami, ktoré ich oberajú o čas a prinášajú im peniaze. Sú takí vyťažení, že nemajú čas hľadať to, na čo sú povolaní, na čo majú talent, čo im prinesie radosť, uspokojenie a napokon aj peniaze.

Slide01

V on line režime dnes môžeme sledovať na internete veci, ktoré sa dejú na rôznych miestach sveta. Na rôznych spoločenských sieťach vidíme, čo práve prežívajú naši známi a priatelia. Vášnivo diskutujeme o tom, čo je správne a čo správne nie je, čo mal niekto druhý povedať alebo urobiť. Spočítajme si niekedy, koľko času venujeme posudzovaniu druhých ľudí – ich vlastností, slov a skutkov. Koľko energie venujeme tomu, aby sme sa niekomu vyrovnali alebo aby sme niekoho “narovnali.” Veľmi často dostávam otázku ako motivovať alebo meniť druhých ľudí. A čo my? Koľko času venujeme poznaniu seba? Koľko energie venujeme odstraňovaniu svojich zlozvykov a budovaniu návykov?

Slide02

Priznajme sa, že radi analyzujeme správanie druhých a navrhujeme zmeny, ktoré by mali vykonať. Jediný problém je, že to nefunguje. Živé organizmy majú svoj vlastný systém žitia a  sebaobnovy, ktorý sa nazýva autopoiéza a funguje zvnútra. Nedokážeme druhých motivovať a meniť zvonka (spomeňte si na niekoho, kto to skúšal na vás) ale dokážeme meniť seba zvnútra. Sebauvedomenie a sebapoznanie sú pritom kľúčové. Potrebujeme byť viac sami so sebou, využiť samotu a ticho na to, aby sme nazreli hlbšie do seba. Aj ťažké životné situácie, trápenia, krízy a pády môžu byť pri tomto skúmaní veľmi užitočné.

Nepotrebujeme hrať divadlo pred svetom, skrývať svoje nedostatky a preberať úlohy, ktoré nám nesedia. Najlepšie je byť takí akí sme – autentickí a pravdiví.

Slide03

Claude Tresmontant napísal: “Sloboda netkvie v tom, že by sme si mali vyberať z rôznych stanovísk, z ktorých sú niektoré mylné a iné pravdivé, ale spočíva v hľadaní a nachádzaní pravdy.” Cesta hľadania pravdy začína úprimnou cestou do seba samého. Tam objavíme výbavu, ktorú sme dostali na cestu, o ktorej ešte možno ani netušíme.

Mnohí ľudia sú ako paralyzovaní, nadávajú na štát, politikov alebo bankárov, cítia sa ako obete veľkého podvodu. Nuž, možno majú aj pravdu. Chápem starých ľudí s nízkymi dôchodkami, ktorí celý život poctivo pracovali a dnes nemajú na lieky a základné životné potreby. Chápem ľudí, ktorí celý život poctivo pracujú a vidia okolo seba rôzne figúrky, ktoré si privlastnili majetok, ktorý im nepatril. Nadávaním a hnevom však svoju situáciu ľudia nezlepšia. Jediné, čo nám zostáva je snažiť sa lepšie pochopiť vývoj okolo nás a konať tak, aby nám tieto zmeny boli prospešné.

Slide04

Tu je niekoľko mojich odporúčaní:

 1. Poznajme seba samého, svoj talent, silu a limity. Nespoliehajme sa na to, že „tí hore“ niečo vymyslia a vyriešia problémy okolo nás. Ak niečo vymyslia, tak iba pre svoj vlastný prospech. Na tomto svete platia princípy, ktorých porušovanie vedie k deštrukcii. Súčasné problémy, ktoré mnohí nesprávne označujú za krízu, sú následkom dlhodobého porušovania týchto princípov. Nenásytnosť a nemiernosť, zneužívanie a klamanie ľudí v záujme bohatstva, nedostatok súcitu a lásky, neúcta k životu a k rodine – to sú len niektoré príčiny súčasného stavu v hospodárstve a v spoločnosti. Transformácia, ktorá okolo nás prebieha, je liečba tohto nenormálneho stavu. Liečba, ktorá je bolestivá, ale prináša nádej. Buďme proaktívni, snažme sa lepšie pochopiť zmeny okolo nás a vnímajme ich ako príležitosti.

Slide05

Zaoberajte sa otázkami aký ste, čo vás baví a nebaví, čo vás teší a trápi, čo považujete za dobré a zlé, aké sú vaše dobré a zlé stránky. Pripomeňte si situácie, kde ste sa cítili šťastný a spokojný a situácie, ktoré vám priniesli frustráciu a nepokoj. Čo sa vám darí a nedarí, čo naozaj chcete a nechcete? Čo považujete za správne a čo nie? Aký zmysel vám to prináša? Čím máte vyplnený svoj osobný a pracovný čas? Koľko času riešite veci, ktoré môžete zmeniť a koľko času sa zbytočne trápite nad tým, čo je mimo vášho vplyvu? Prevažujú vo vašej mysli pozitívne alebo negatívne myšlienky? Vidíte na druhých ľudí dobré alebo zlé veci? Viac milujete alebo nenávidíte? Vytvárate alebo ničíte? Povzbudzujete alebo odsudzujete? Viem, náš život nie je čierno – biely, ale čoho je viac? To dobré nás posilňuje, to zlé oslabuje. Pozitívne veci nás posúvajú dopredu, negatívne brzdia.

Slide04

 1. Aktívne spolupracujme v komunitách a spoločenstvách, v ktorých žijeme. Začnime vo vlastnej rodine, venujme sa viac svojim deťom a ich rozvoju, vytvárajme spoločenstvá rodín, ktoré vyznávajú podobné princípy a pomáhajú si. Budujme decentralizované a autonómne komunity, ktoré prežijú nezávisle od neschopných a kolabujúcich centrálnych inštitúcii. Spolupracujme v obci a v regióne kde žijeme, nakupujme od seba navzájom lokálne produkty a služby, pomáhajme si navzájom.

Slide06

Poznám mnoho ľudí ktorí našli odvahu opustiť teplé miestečko, boli kedysi otroci alebo nezamestnaní. Chcú byť slobodní, ale trápia sa. Majú vo svojej malej firme na starosti všetko a učia sa na vlastných chybách. Nikto ich nepozná a obchody často nebežia podľa plánov. Pri firme majú rodinu s malými deťmi. Pochopia pojem cash flow, keď im dôjdu peniaze na účte a nikto im nechce požičať. Trápenie na každom kroku. Čo im mám poradiť? Nič. Toto je podnikanie – skúšanie, opravovanie, učenie sa, trápenie. Podnikať znamená riešiť problémy, padnúť a vstať, plakať a smiať sa – niekedy od zúfalstva, inokedy od radosti. Nepoznám nikoho, ktorý by začal podnikať a všetko by mu od začiatku fungovalo tak, ako si vysníval. Poznám však ľudí, ktorí našli duchovnú aj fyzickú pomoc v spoločenstve s druhými, ktorí práve prechádzali alebo už prešli podobnú cestu.

 

Riešite vaše radosti a problémy so svojimi najbližšími? Nachádzate u nich podporu a pomoc? Delíte sa o svoje bremeno so svojimi blízkymi spolupracovníkmi? Stretávate sa s druhými ľuďmi a hľadáte spoločne riešenia? Život a podnikanie je ako skladanie zložitej mozaiky. Musíte starostlivo otočiť každú časť skladačky a nájsť jej správne miesto. Často sa musíte pozrieť na svoj problém z úplne inej perspektívy. Práve tu sú užitoční ľudia, ktorí vám chcú pomôcť. Nepomáha sa iba múdrymi radami, oveľa viac niekedy pomôže spoločné mlčanie, počúvanie a kladenie správnych otázok. Spoločenstvo ľudí okolo nás, diskusie a spolupráca nám pomáhajú posunúť sa ďalej, nájsť zázemie a ostrov pokoja.

Aj spolupráca s našimi oponentmi, protivníkmi a konkurentmi nám môže pomôcť. Tento svet nie je postavený na bojoch a víťazstvách, ale na spolupráci a vzájomnej pomoci. Keď porozumieme sebe samému, pokúsme sa úprimne porozumieť aj ľuďom, ktorí vidia veci ináč ako my. Nebojujme proti nim ale pokúsme sa s nimi nájsť riešenie, ktoré prekoná naše obmedzenie “ja alebo ty.”

Slide07

 1. Pracujme na sebe a hľadajme svoje povolanie. Učme seba aj svoje deti nové a užitočné veci. Nenadávajme na školstvo, dnes môžeme študovať na Harvarde alebo MIT aj cez internet. Najdôležitejšie veci sa však človek neučí v škole ale v rodine a v mieste, kde žije. Učme sa podnikať s talentom, ktorý sme dostali. Objavujme a rozvíjajme ho, prepájajme sa s druhými ľuďmi a vytvárajme siete. Spoznávajme sami seba. Hľadajme odpovede na otázky: Aký som? Čo sa mi darí, čo ma baví a v čom vidím zmysel? Čo je správne a čo nie? Aká je moja vlastná cesta, po ktorej chcem kráčať a kam smeruje?

Poznávanie seba a hľadanie odpovedí o našom poslaní je práca na celý život. Potrebujeme sa preto zastaviť, byť občas v tichu, sami so sebou, aby sme si lepšie rozumeli. Naučme sa viesť a rozvíjať seba. Každého z nás zvádza pokušenie hľadať chyby na druhých a opravovať ich. Ak chceme zlepšiť svet okolo nás, najlepšou pomôckou je zrkadlo. Na sebe môžeme trpezlivo pracovať celý deň, namiesto hádzania kameňov na druhých.

Každý nový deň je krásny. Chodíme do školy, aj keď sme už dávno prekročili študentský vek. Hneď ráno máme hodinu sebazaprenia a trpezlivosti. Každé stretnutie s druhým človekom nás môže obohatiť o niečo nové. Aj tí, ktorým sme nesympatickí a hľadajú na nás chyby, sa patrí poďakovať. Sú ako skener, ktorý odhaľuje nesprávne prvky a abnormality v našom konaní.

Poďakujme sa za tieto lekcie, keď večer bilancujeme svoje chyby a nezdary. Zajtra je zase nový deň, kde všetko môžeme zúžitkovať. Každý deň nášho života je škola s pestrým rozvrhom. Máme v ňom humanitné aj prírodovedné predmety, telocvik aj náboženstvo. Záleží iba na tom, či sme otvorení vyhodnocovať a prijímať, čo nám škola prináša.

Kedy ste naposledy jedným dychom prečítali dobrú knihu? A kedy ste sa prekonali a urobili športový výkon, na ktorý ste hrdý? Kedy ste sedeli sami a v tichu len tak? Čo vám to ticho povedalo? Kedy ste sa naposledy tešili z krásnych chvíľ so svojimi blízkymi? Toto nie je stratený čas, ale dôležité hodiny nášho rozvoja.

Slide08

 1. Nájdime vlastnú cestu a vydajme sa na ňu. Nie je na škodu čítať životopisy slávnych ľudí a success stories, počúvať svojich rodičov a učiteľov. Ale je zlé snažiť sa žiť v koži niekoho druhého, kopírovať to, čo všetci nazývajú “najlepšími praktikami,” riadiť sa knihami o “desiatich zaručených krokoch k úspechu.” Hľadajme svoju vlastnú cestu, buďme sami sebou, buďme pokorní a hovorme pravdu. Snažme sa ľuďom skôr slúžiť ako im vládnuť, na sebe hľadajme chyby a na druhých to dobré, čo je v nich. Hľadajme vlastnú cestu, kde nájdeme zmysel a šťastie a prinesieme tomuto svetu úžitok. Na tejto ceste musíme byť trpezliví. Žiaden hudobník sa nenaučil hrať zo dňa na deň a žiaden športovec nevyhral súťaž bez tvrdého tréningu. Prácu v budúcnosti nebudeme dostávať, ale budeme si ju vytvárať sami.

Slide09

Môj priateľ Tomáš Hajzler ľuďom nasledovné odporúčania pre vytváranie si práce:

 • Umenie byť sám sebou. Zdá sa, že dlhodobo vydržia len vzťahy s ľuďmi, ktorí veria, v to, čomu veríme aj my. Aby bolo zrejmé, čomu veríme, treba byť čitateľný a začať dostávať do súladu slová a činy.
 • Rodina a priatelia. Práca nemôže dlhodobo fungovať, keď sa nemáme možnost oprieť o svojich najbližších. Preto sa treba na prvom mieste starať o svoje najbližšie vzťahy.
 • Vášeň a téma. Treba si vybrať tému, ktorej sa budete profesne venovať. Je nutné, aby to bolo niečo, „prečo nemôžete spať”. Čím viac to tak bude, tým viac energie vyvolá a tým skôr pritiahne ľudí.
 • Odbornosť. 10 000 hodín: Ďalej je nutné začať sa venovať tomu, aby bol človek dobrý v tom, čo robí. Tí, ktorí dosiahli vo svojich oboroch skutočné majstrovstvo, majú za sebou minimálne 10 000 hodín skúseností.
 • Renomé. Vybrali sme si tému a začíname v nej byť dobrí. Ďalším krokom je dať o tom vedieť ostatným. Dobre honorovaná práca závisí hlavne na tom, ako nás vníma okolie.
 • Spoločenstvo. Čím autentickejšie komunikujeme s ľuďmi, ktorých naša téma zaujíma, tým skôr začne okolo nás vznikať spoločenstvo ľudí, ktoré sa zapája do našich projektov.
 • Produkt. Čo z toho, čo robíte, je pre ľudí tak užitočné, že vám za to chcú zaplatiť? V poslednom kroku treba dobre definovať, čo a za koľko predávate a začať predávať.

Vytvárať si prácu znamená vytvárať úžitok pre druhých. Stephen Covey hovorí: „Life is not accumulation, it is about contribution (život nie je hromadenie, je to o prispievaní).“ Tak, ako keď si človek vytvára firmu, vytvárame si aj prácu. Musíme sa pýtať kto sú tí, ktorým chceme prispievať a prinášať úžitok. Čo je to najlepšie v nás, čím môžeme obohatiť druhých a tento svet. Čím napĺňame druhých aj seba radosťou. Čo sa musíme naučiť a čo odučiť? Čo všetko musíme vedieť a ako sa musíme správať, aby našu prácu druhí ocenili a prijali?

 1. Inovujme. Všade okolo nás sa pohybuje množstvo ľudí, ktorí nadávajú na svet, považujú sa za obete druhých a presviedčajú seba aj ostatných o tom, ako sa nič nedá. Strach, hnev a sebavedomie nikdy nevymysleli nič veľké. Spolupracujme radšej s odvahou, talentom, ktorý nosíme v sebe, radosťou a obdivom zo všetkého úžasného, čo nás obklopuje. Podnikanie a inovácie nie sú vedecké disciplíny, ale hľadanie toho, ako vyriešiť problémy a potreby ľudí lepšie ako doposiaľ ako priniesť vyššiu hodnotu a byť užitočnejší.

Ľudia majú niekedy pocit, že všetko už je vymyslené, všade je nadbytok vecí a konkurencie. Čo by sme ešte mohli vymyslieť a kde by sme mohli byť úspešní? Spomeňme si na radu Jima Collinsa – namiesto úspechu hľadajme to, kde môžeme byť užitoční. Prejdite sa po dedine alebo meste kde žijete, prehodnoťte týždeň, ktorý máte za sebou, pozrite sa na internet a uvidíte stovky nevyriešených problémov, milióny nešťastných ľudí, poškodenú prírodu a dušu človeka. Objavíte množstvo utrpenia, nespravodlivosti a nenávisti. Ešte stále nemáte námety na inovácie?

Postup je jednoduchý:

 1. Nájdite zákazníka, ktorý má problém alebo potrebu
 2. Nájdite hodnotu, ktorú ocení
 3. Vytvorte a doručte mu ju

Základom podnikania nie je generovanie peňazí, ale hľadanie užitočnosti a vytváranie úžitku. Vytvárajme výnimočné produkty a služby, celé podnikateľské modely, vybrúsme každý detail, tak, aby to bolo najlepšie riešenie na svete. Peniaze sú len vedľajším produktom podnikania.

Slide10

 1. Vytvárajme. Ľudia najviac ľutujú to, čo neurobili. Je veľa ľudí, ktorí majú nápady a plány, ale iba málo tých, čo dokázali veci dotiahnuť do konca. Dôležitejšie, ako meniť druhých, je vytvárať im podmienky, pomáhať im rozvíjať to najlepšie čo v nich je, nosiť im vodu. Trpezlivo pracovať, učiť sa a opravovať to, čo sa nepodarilo. A neprestávať, aj keď to ostatní vzdávajú. To, čo mnohí volajú šťastím, je obyčajne vytrvalosť. “Nesľubuj, že vykonáš, nehonos sa, že si vykonal, ale nechaj svoje skutky, aby za teba hovorili,” povedal kedysi Jan Amos Komenský. On sám odmietol funkciu prvého rektora na slávnej Harvardskej univerzite a možno to neskôr ľutoval, aj keď ešte vtedy nebola taká slávna ako dnes.

Slide11

Našou úlohou nie je rozprávať, plánovať, analyzovať, kritizovať alebo ľutovať. My máme tvoriť! Inovácia nie je nápad alebo projekt, ale vytvorenie riešenia, ktoré prinesie úžitok. Inovácia vzniká v hlave, ale realizuje sa až vtedy, keď bola využitá. Neexistuje inovácia bez tvorby. Naučme sa vytvárať – krásne vzťahy, myšlienky, riešenia a veci okolo nás, ktoré prospievajú človeku a zemi, na ktorej žijeme.

 1. Tešme sa zo života, z každej chvíle, ktorú prežívame. Neúspech berme ako lekciu, ktorá nás posúva ďalej. Odožeňme preč negatívne myšlienky, ktoré nám iba odoberajú energiu a spôsobujú nemoci. Pracujme tak ako benediktíni – “ora et labora.” Striedajme prácu s odpočinkom, nájdime vo svojom živote ten správny rytmus, nájdime si čas na pravidelné zastavenie a stíšenie. Dávajme viac ako dostávame – nielen materiálne veci, ale aj lásku, dôveru a rešpekt k ľuďom.

Slide12

Aj v živote padáme, schádzame z cesty a na chodníkoch stoja ľudia, ktorí sa nám smejú, pokrikujú na nás urážlivé slová a niektorí nám hádžu do cesty prekážky. Berme to ako súčasť hry, sústreďme sa na našu cestu a cieľ.

17. 10. 2014

Téma članku: Názory Jána Košturiaka

Autor: Ján Košturiak

Robí poradcu, trénera a kauča v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemyselného inžinierstva.

Profil autora

seminare

Podobné články

+ Ďalšie články na tému Názory Jána Košturiaka