Podnikatelia a školy

Myslím si, že podnikatelia hýbu svet dopredu (mám na mysli skutočných podnikateľov typu Elon Musk, Steve Jobs, Miro Trnka, Vlado Levársky, Zbyněk Frolík alebo Standa Bernard a nie podnikavcov, ktorí sa priživujú na štáte) a zdá sa mi, že školy tento vývoj skôr brzdia. Jedným z najväčších problémov mnohých firiem je dnes hľadanie vhodných pracovnikov a na druhej strane je armáda nezamestnaných mladých ľudí, ktorí ukončili rôzne školy a majú v rukách bezcenné diplomy. Mám pocit, že väčšina škol je viac pre profesorov a ľudí, ktorí na nich pracujú, ako pre študentov.

Úplne mi však chýba príprava na podnikanie. Nemám na mysli poučky o slávnych podnikateľoch, reči o SWOT analýzach a podnikateľských plánoch od ľudí, ktorí nikdy nepodnikali, ale skutočná príprava ľudí na podnikanie v novom svete. Tak ako sa kuchár nanaučí variť čítaním receptov, ani podnikatel sa nenaučí podnikať z kníh a prenášok. Možno v ňom všetky poučky a teórie ešte môžu vzbudiť obavu vôbec začať podnikať. Podnikanie sa učí tým, že človek podniká, robí konkrétne akcie, vyhodnocuje ich výsledok, koriguje ich a učí sa, získava znalosti.

Myslím si, že školstvo už dlhé roky skôr brzdí rozvoj spoločnosti a tak som sa spýtal ďalších ľudí, ktorí sú profesormi a podnikateľmi zároveň, ako to vidia oni.

Tu sú ich názory

Toto video sa dá pozerať stále

23. 1. 2015

Téma članku: Názory Jána Košturiaka

Autor: Ján Košturiak

Robí poradcu, trénera a kauča v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemyselného inžinierstva.

Profil autora

seminare

Podobné články

+ Ďalšie články na tému Názory Jána Košturiaka