Obchod, marketing a Emilove sady

Koncom týždňa sme sedeli v rámci Podnikateľskej univerzity vo firme Elcom v Prešove a diskutovali sme s Dušanom Nemčkom a Miloslavom Karaffom o tom, ako robiť v dnešnej dobe obchod a marketing.

Diskutoval aj Peter Šinál o tom, ako predávajú lesné kolesové traktory, Vojto Pastorčák hovoril o zmenách v podnikateľskom modeli vo svojej firme na podlahy a zapojil sa aj Emil Schultz, ktorý rozprával o predaji ovocia zo svojich sadov. Aj je som sa pripojil s našimi skúsenosťami z firmy ECG a Ride pri vývoji a predaji e-bikov.

Zhodli sme sa na niektorých veciach, ktoré sa menia:

  • Miloslav Karaffa hovoril o tom, ako nám na Slovensku chýba ekosystém pre rozvíjanie nápadov a podnikania a zatiaľ jedinou možnosťou mnohých startupov zo Slovenska je ísť so semienkom tak, kde je úrodnejšia pôda – napríklad do USA, kde existujú siete, v ktorých sa dá dostať k profesionálnym poradcom, peniazom aj odborným nevyhnutným kontaktom a spolupráci.
  • Techniky a metódy nie sú také dôležité ako charakter a odbornosť. Marketing nie je podpora predaja, ale porozumenie zákazníkovi a objavovanie príležitosti, obchod nie je vybavovanie objednávok ale budovanie vzťahu, predaj nie je o rozprávaní aký máme úžasný produkt, ale o počúvaní zákazníka a jeho problémoch.
  • Dôležitý je konečný zákazník a dochádza k veľkým zmenám v distribučných sieťach a spôsoboch predaja. Dôležitý je kontakt s konečným zákazníkom ale hlavne rýchlosť a odbornosť jeho obslúženia.
  • Narazili sme aj na kapitolu, ktorá v učebniciach o marketingu chýba ale mnohí veľkí hráči ju používajú. Jej názov je Korupčný marketing.
  • Dušan Nemčko hovoril o tom, že nemusíme (a ani to nie je možné) predávať všetko, všade a veľa, a vlastne ani nepredávame, ale pomáhame iba kúpiť.
  • Michal Poppe nám predstavil svoju príručku internetových nástrojov pre obchod a marketing a hovorili sme aj o emočnej hodnote pri predaji a neuromarketingu, ktorý popísal Martin Lindstrom v svojej knihe Buyology.

V mnohých firmách sa stretávam s tým, že ľudia nechápu, že marketing a obchod robíme vlastne každý deň – tým, že sa snažíme lepšie pochopiť nášho partnera, budovať s nim vzťah, dať mu hodnotu, ktorú on ocení. V prvom kroku predávame svoj nápad a seba.  Neskôr projekt a až na konci produkt alebo službu. Chodím do firmy, ktorej majitelia získavajú peniaze na svoje náročné projekty v zahraničí. V prvom kole ani tak nepredávajú produkt alebo projekt, ale predovšetkým seba – odbornosť, dôveryhodnosť, charakter, schopnosť pochopiť zákazníka a splniť jeho požiadavky.

Keď sa im podarí získať investíciu na to, aby pokračovali vo svojom biznise, musia predávať znovu – vlastným zamestnancom vo vlastnej firme. Majitelia mnohých lietajú po svete a absolvujú náročné jednania, aby získali objednávky, projekty alebo investície. Ich zamestnanci sedia v papučkách v sklenenej budove, mnohí vôbec nevedia, ako sa hrá vo svetovej lige biznisu, ale tak, ako to býva na Slovensku – frflú a nadávajú. A tak sa niekedy ťažko získané peniaze od zákazníkov strácajú v neschopnosti „predať“ objednávku vlastným zamestnancom. V jednej firme pred dokončením projektu programátori vydierali majiteľa s odmenami vopred, v inej ho presviedčajú, že mal dohodnúť iné termíny a ceny, aj keď oni ešte nikdy na takom rokovaní neboli.

A tak robíme obchod a marketing každý deň – raz u zákazníka a druhý krát vo vlastnej firme, nakoniec medzi oddeleniami a ľuďmi, kde si často každý myslí, že on je ten najdôležitejší v celom procese. Chceme hrať ligu šampiónov, ale naša hra je ako Slovan Bratislava v Berne. Je zbytočné hádzať to na umelý trávnik alebo platy protihráčov, jednoducho si musíme občas priznať, že nevieme hrať a ani nás to nebaví.

Ale čas beží, je ťažké meniť hráčov počas zápasu, hráči na trhu nie sú a tí najlepší hrajú v zahraničí. Mám iný nápad – poďme sa naučiť robiť obchod a marketing. My všetci – babka, dedko, rodičia aj deti.

Američania už začali a volajú to Locavores. Vieme si sami vyrobiť potrebné veci pre život a vieme si ich aj medzi sebou predávať. Bez zbytočných medzičlánkov.

Pozývam vás do Emilových sadov – máme šancu pomôcť mu zúročiť celoročnú prácu s pestovaním perfektných jabĺk a zároveň sa naučiť obchodovať. Začína samozber jabĺk aj rozvoz priamo z Emilových sadov po Slovensku. Môžete sa registrovať.

Obcasnik Oktober Emilove Sady

jablka

Viac informácii už v pondelok!

20. 9. 2014

Téma članku: Názory Jána Košturiaka

Autor: Ján Košturiak

Robí poradcu, trénera a kauča v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemyselného inžinierstva.

Profil autora

seminare

Podobné články

+ Ďalšie články na tému Názory Jána Košturiaka