tomas-13

Tomáš Hajzler

Po sľubnej kariére s diplomami a certifikátmi o vzdelaní a perspektívnych pozíciách v medzinárodných firmách opustil “krysie preteky” a rozhodol sa baviť sa prácou. Založil spoločnosť Peoplecomm, kde rozvíja princípy slobodnej práce, ktoré popísal vo svojej poslednej knihe Peníze nebo život. Píše blogy a organizuje konferencie a semináre.

Pre vytvorenie práce dáva Tomáš Hajzler ľuďom nasledovné odporúčania.

1. Umenie byť sám sebou: Zdá sa, že dlhodobo vydržia len vzťahy s ľuďmi, ktorí veria, v to, čomu veríme aj my. Aby bolo zrejmé, čomu veríme, treba byť čitateľný a začať dostávať do súladu slová a činy.

2.Rodina a priatelia: Práca nemôže dlhodobo fungovať, keď sa nemáme možnost oprieť o svojich najbližších. Preto sa treba na prvom mieste starať o svoje najbližšie vzťahy.

3. Vášeň a téma: Treba si vybrať tému, ktorej sa budete profesne venovať. Je nutné, aby to bolo niečo, „prečo nemôžete spať”. Čím viac to tak bude, tým viac energie vyvolá a tým skôr pritiahne ľudí.

4. Odbornosť. 10 000 hodín: Ďalej je nutné začať sa venovať tomu, aby bol človek dobrý v tom, čo robí. Tí, ktorí dosiahli vo svojich oboroch skutočné majstrovstvo, majú za sebou minimálne 10 000 hodín skúseností.

5. Renomé: Vybrali sme si tému a začíname v nej byť dobrí. Ďalším krokom je dať o tom vedieť ostatným. Dobre honorovaná práca závisí hlavne na tom, ako nás vníma okolie.

6. Spoločenstvo: Čím autentickejšie komunikujeme s ľuďmi, ktorých naša téma zaujíma, tým skôr začne okolo nás vznikať spoločenstvo ľudí, ktoré sa zapája do našich projektov.

7. Produkt: Čo z toho, čo robíte, je pre ľudí tak užitočné, že vám za to chcú zaplatiť? V poslednom kroku treba dobre definovať, čo a za koľko predávate a začať predávať.

seminare

Najnovšie články od autora

+ Ďalšie články na tému