stano-11.png

Stano Lajda

www

Hoci veľmi dobre pozná aj najnovšie trendy v súčasnom umení, neopustí figurálny realizmus, ktorý tvorí hlavnú líniu jeho tvorby až doposiaľ. Súčasnym a aktuálnym sa výtvarný prejav Stana Lajdu stáva prostredníctvom metafor. Tradičná realistická forma je len dokonalým prostriedkom pre vyjadrenie netradičnej myšlienky. Vedomé odmietanie remesla v maliarskom prejave je Lajdovi cudzie, nerobí tak v žiadnom formáte, či už maľuje veľkorozmerné plátno alebo maličkú miniatúru.

Stana Lajdu nemožno nespomenúť aj ako ilustrátora. Od začiatku 90-tych rokov sa venuje ilustrovaniu prevažne detských kníh, do ktorých obrázkoch vkladá svoj osobitý humor a schopnosť vcítiť sa do sveta detí.

V celej doterajšej tvorbe sa Stano Lajda snaží oslovovať svojho diváka prostredníctvom akýchsi symbolov. Na obrazoch kladie otázky a hľadá i odpovede. Nesnaží sa mystifikovať a klamať, aj keď sa dotýka morálky – nemoralizuje. Nehľadá konštruktívnu kritiku, či absolútnu pravdu. Ak je dogmatický a tradicionalistický tak len tým, že je vo svojom výtvarnom názore úprimný a nehrá sa na niečo, čím nie je. Je maliar neskutočnej skutočnosti a hoci zrozumiteľná forma realistickej kresby a maľby je to, čím Stano Lajda v prvom momente zaujme, až pochopenie myšlienky autora vytvorí jeho komplexnú podobu. Viac významová symbolika, ktorú používa v svojich dielach však dáva divákovi možnosť aj vlastných interpretácií.

seminare

Najnovšie články od autora

+ Ďalšie články na tému