3593-

Richard Koiš

Po absolvovaní Práva na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici študoval na Nottingham Trent University Master Of Business Administration. Svoje znalosti si priebežne dopĺňa štúdiom v oblasti riadenia ľudí, riadenia vzťahov so zákazníkmi a kvality. Právnickú prax začal vykonávať na Krajskom súde v Žiline ako vyšší súdny úradník. Od februára 2008 pokračoval v súkromnej sfére v advokátskej kancelárii JUDr. Mariana Ďuranu, PhD. ako advokátsky koncipient. Od marca 2009 pôsobí ako konkurzný a reštrukturalizačný správca a od januára 2012 je ako advokát členom Slovenskej advokátskej komory. Je zakladateľom skupiny Samson partners kooperujúcej v oblasti poskytovania advokátskych služieb, konkurznej a reštrukturalizačnej agendy, ako aj ekonomického a finančného poradenstva.

PR partners, s. r. o.

seminare