milan-8

Milan Zelený

Profesor Milan Zelený je popredným českým ekonómom. Je dlhodobo na prvom mieste v počte a význame publikácií a citácií podľa medzinárodných kritérií.

21. storočie je storočím globálnych aliancií a sietí. Profesor Zelený pôsobí na univerzitách na troch kontinentoch a pravidelne hosťuje v ďalších vzdelávacích inštitúciách po celom svete. Je spolutvorcom vznikajúcej globálnej znalostnej siete.

Jeho práce rezonujú prevažne v zahraničí. Je autorom mnohých odborných publikácií. Pôsobil a pôsobí ako medzinárodný konzultant mnohých podnikov, inštitúcií a vlád.
Pravidelne je uvádzaný v Who’s Who in Science and Engineering, Who’s Who in America Who’s Who in the East; Who’s Who in the World a Who’s Who of Professionals.
Pracuje tiež ako Editor-in-Chief medzinárodného časopisu Human Systems Management, ktorý v budúcom roku oslávi 25 rokov trvania. Je členom ďalších redakčných rád.

V súčasnosti je riadnym profesorom na Fordham University v New Yorku (po predchádzajúcom desaťročnom pôsobení na Columbia University). Je tiež profesorom na Univerzitě Tomáše Bati v Zlíne. Hosťujúce profesúry drží na čínskej Xidian University v Xi´an a na Fu Jen University v Taipei. V roku 2007 bude menovaný aj na Indian Institute of Technology v Kanpur.

seminare

Najnovšie články od autora

+ Ďalšie články na tému