dobrejablka logo

Jozef Vozár

www

Medzi šikovných pestovateľov jabĺk a ovocia na Slovensku patrí Ing. Jozef Vozár. V roku 1994 ukončil vysokoškolské štúdium, odbor záhradnícky na VŠP v Nitre a po absolvovaní niekoľkých viacmesačných stáží vo vyspelých ovocinárskych firmách v Belgicku, Rakúsku a Nemecku sa rozhodol zúročiť svoje vedomosti a uplatniť získané poznatky zo zahraničia v domácich podmienkach. V tom istom roku v katastri obce Dunajská Lužná rozbieha podnikanie v oblasti ovocinárskej výroby. Vzniká firma rodinného typu. Dnes firma patrí k najmodernejším ovocinárskym podnikom na Slovensku.

Boni Fructi, spol. s r.o. bola založená v roku 1999, aby ponúkala na slovenský trh domáce ovocie a zeleninu ako aj tovar dovážaný zo zahraničia. Postupne sa k jej činnosti pridal aj export Slovenského ovocia, ktoré bolo vypestované členmi Ovocinárskeho družstva Bonum. Každoročne od svojho vzniku obrat a množstvo predaného ovocia rástol. Dynamický rozvoj spoločnosti je sprevádzaný aj rozširovaním skladovacích kapacít a investovaním do nových technológií na triedenie, balenie ovocia.

Predstavenie spoločnosti

Prečo si myslíme, že sem tento človek patrí

Vybudoval obdivuhodnú firmu Boni Fructi, spol. s r.o., ktorej hlavným produktom je jadrové ovocie a to predovšetkým jablká a hrušky.

Boni Fructi, spol. s r.o.

Hlavným produktom je jadrové ovocie a to predovšetkým jablká a hrušky, ktoré ponúkame naším zákazníkom celoročne. Prostredníctvom dobrej spolupráce so slovenskými pestovateľmi ponúkame predovšetkým domáci tovar, v prípade, že ho je nedostatok dovážame kvalitné jablká a hrušky zo zahraničia.

seminare