DSC_0611-

Jana Chynoradská

Zakladateľka jazykovej školy Harmony a Centra inovácií Learn & Lead. Pôsobí ako riaditeľka a projektová manažérka, zároveň vedie vybrané programy na pozícii lektorky a kouča.

Charakterizuje ju neutíchajúca túžba po poznaní a viera, že v každom človeku drieme silný potenciál, ktorý mu umožňuje dokázať veľké veci, pokiaľ tento potenciál nájdeme a rozvíjame správnym smerom. Štúdium a vzdelávanie nazýva „cestou poznania“ výstižným termínom, ktorý sa stal krédom celej spoločnosti. Vyjadruje Janinu úctu k slobode každého človeka a túžbu stať sa sprievodcom, podporovateľom tých, ktorí sa rozhodli touto cestou kráčať. Janina cesta poznania je dláždená veľkým úsilím, sebadisciplínou a každodennou tvrdou prácou. Musí byť tiež neustále obnovovaná – inovovaná najnovšími poznatkami – jej i poznatkami a skúsenosťami ostatných kráčajúcich. Skutočnú krásu a múdrosť možno získať nie len v cieli, ale najmä počas tejto dobrodružnej cesty. Na tejto filozofii stavia Jana všetko svoje úsilie. Preto je prirodzenou autoritou a hybnou silou Harmony.

 

Logo HP

HARMONY ACADEMY s.r.o.

Harmony prirodzene vyrástla z jazykovej školy v etablovanú a profesionálnu učiacu sa vzdelávaciu inštitúciu. Vďaka vizionárskemu prístupu a neutíchajúcemu entuziazmu prinášame inovatívne učebné postupy. Naším cieľom je rozvoj talentov a podpora osobnej integrity jednotlivcov a organizácií. Výsledkom našej dlhoročnej a odbornej práce je fakt, že sme od roku 2012 akreditovaní Ministerstvom školstva Slovenskej republiky na aktualizačné a inovačné vzdelávacie programy pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl. Zároveň sme testovacím akreditovaným centrom na vydávanie medzinárodne uznávaných certifikátov z angličtiny a francúzštiny (TOEIC a TFI). Vďaka medzinárodnej projektovej práci v oblasti rozvoja a inovácií vzdelávacích programov pre učiteľov, lektorov a manažérov jazykových škôl je Harmony hlavným koordinátorom stratégie Learn&Lead. Zároveň je i členom Asociácie jazykových škôl, ktorej poslaním je orientovať zákazníka v procese výberu kvalitnej jazykovej školy.

seminare

Najnovšie články od autora

+ Ďalšie články na tému