Keď príde ten správny čas, vykročíte vpred.

Keď som podala náš prvý Learn & Lead projekt vo februári 2010, nemala som tušenia kam ma táto cesta povedie. Nasledovala som len srdce a túžbu pomôcť mojim lektorom rásť. Tak ako som nasledovala svoje srdce v roku 2000. Vtedy to bola moja osobná túžba po sebarealizácii. Dnes viem, že vtedy vo februári 2010 sa začala písať druhá vlna môjho rozvoja, ktorá bola dovtedy, a je stále i dnes, známa ako Harmony. Tá prišla spontánne v septembri 2000 po mojich prvých dvoch rokoch trápenia sa v podnikaní. Dva roky odriekania, snaženia sa o prebudenie služby, ktorá bola v tom čase na Trnavu nadčasová. Popri tomto snažení mi ale do cesty úplne prirodzene prišla v tom čase pozvánka od Martina na založenie jazykovej školy. Dala som jej meno Harmony a v priebehu niekoľko mesiacov sa z nej stala škola zvučného mena a prilákala si k sebe množstvo študentov, firiem či organizácií z Trnavy a okolia. V triede som „išla“ vždy naplno a svoj príbeh o podnikaní som rozprávala ďalej bez okolkov. Mám nádej, že sa mi podarilo prebudiť túžbu u mnohých ľudí, ktorí pocítili podobné volanie – ísť svojou cestou a zapojiť sa do podnikania. Či už v jazykovom vzdelávaní alebo niekde úplne inde.

New Leadership - Janka

Dnes je v Trnave (aj v ďalších mestách na Slovensku) množstvo škôl, ktoré si našli svojich fanúšikov, a tak je koláč súkromného jazykového vzdelávania rozdelený medzi nás viacerých. Zákazník – študent má právo vybrať si tú školu, ktorá mu plne vyhovuje, či už z pohľadu miesta bydliska, filozofie školy, práce lektorov, vybavenosti priestorov a v neposlednom rade prístupu personálu.

Harmony má dnes svoje zázemie na Kapitulskej ulici č.26 v Trnave a ponúka tú najvyššiu kvalitu jazykového vzdelávania pre deti, juniorov, dospelých, obce a firmy v blízkom i ďalekom okolí. Zároveň však dopad vplyvu HARMONY siaha i za hranice Trnavy, ba Slovenska. Presahuje hranice našej krajiny a získava si postupne svojich fanúšikov i vo Francúzsku, Anglicku či Českej republike, a to práve vďaka medzinárodnej projektovej činnosti, ktorá od roku 2010 rozvíja učiteľov, lektorov a manažérov jazykových škôl pod vlajkou Learn & Lead. Hlavným podporovateľom tohto rozvojového konceptu je Slovenská akademická asociácia pre medzinárodný rozvoj SAAIC, ktorá nám pomáha financovať rozvojové projekty pre ďalší rast a trvalý rozvoj tak našich lektorov, manažérov ako aj organizácie samotnej.

Keď som v roku 2010 dostala pozvánku na ustanovujúce stretnutie členov, ktorí zakladali Asociáciu jazykových škôl Slovenskej republiky (AJŠ), tak som, vzhľadom na aktuálne horúce dianie v Harmony, túto pozvánku musela odmietnuť. V tom čase sme spúšťali náš prvý Learn & Lead projekt, ktorý sledoval vytvorenie trvalého partnerstva so školami Pilgrims z Anglicka a GLS z Francúzska a mal za svoj hlavný cieľ vytvorenie troch centier inovácií pre ďalšie vzdelávanie a rozvoj učiteľov, lektorov a manažérov jazykového vzdelávania. Prešli dva roky a my sme v septembri 2012 s radosťou slávnostne otvorili Centrum inovácií Learn & Lead na 3.stredoeurópskom workshope pre učiteľov angličtiny a zároveň predstavili ponuku programov kontinuálneho vzdelávania pre angličtinárov, ktorú akreditovalo Ministerstvo školstva SR.

A práve v tomto období nastal pre nás čas, aby sme prijali, tento krát už druhú, pozvánku od zástupcov AJŠ pre vstup do ich organizácie. Prešli sme procesom kontroly a slávnostne sme boli prijatí za člena v decembri 2012 spolu s druhou školou z Trnavy, YOUR CHOICE zastúpenou Silviou Holéczyovou, druhou lektorkou Harmony z roku 2000. Náhoda alebo zámer? Osobne ma teší toto staro-novo-vytvorené partnerstvo, pretože podčiarkuje podstatu nášho pôvodného spojenia. Poskytovať výnimočné a originálne jazykového vzdelávanie.

Náš vstup do AJŠ mal od samého začiatku jasné smerovanie – vytvoriť prostredie pre ďalšie vzdelávanie učiteľov a lektorov v jazykovom vzdelávaní. Pravidelne som sa zúčastňovala stretnutí zástupcov všetkých jazykových škôl a preciťovala som atmosféru, počúvala argumenty, prezentovala názory a popri tom všetkom hľadala cestu rozvoja Harmony ako i AJŠ ďalej.

Od nášho vstupu do AJŠ až po súčasnosť si žila a žije Harmony, tak ako každá iná jazyková škola združená v AJŠ, naplno svojim vlastným životom. Okrem samotnej prevádzky jazykovej školy, sa nám podarilo získať dotáciu na pokračovanie vývoja rozvojového konceptu Learn & Lead, a to konkrétne dvakrát. Od augusta 2013 do júla 2015 sme realizovali vývoj inovatívneho medzinárodného programu pre rodičov v názve „Parent as a Leader“ a aktuálne sme v druhej polovici (júl 2014 – jún 2016) implementácie projektu „Be life long learning (BeLLL)“, ktorý ma za hlavný cieľ sfinalizovať kariérnu cestu rozvoja Learn & Lead. Navyše sme v júni 2015 zrealizovali našu prvú Learn & Lead konferenciu vo Francúzsku.

V septembri 2014 som sa rozhodla pre dôležitý krok, tak pre Harmony, AJŠ ako i mňa samotnú. Rozhodla som sa iniciovať spájanie odbornej obce pre náš spoločný cieľ – zvýšiť kvalitu jazykového vzdelávania a vytvoriť systém dlhodobého a udržateľného rastu a rozvoja jazykových škôl. Ponúkla som partnerom v AJŠ myšlienku na vytvorenie projektu pre ďalšie vzdelávanie lektorov a ďalších pracovníkov v jazykovom vzdelávaní s cieľom nastavenia funkčného, trvale udržateľného a efektívneho systému ďalšieho vzdelávania lektorov cudzích jazykov za účelom zvýšenia ich konkurencieschopnosti a kvality jazykového vzdelávania na Slovensku. Toto všetko v napojení na moje osobné skúsenosti, získané zručnosti a nadobudnuté vedomosti zo štúdia ako najmä z „lessons learnt“ v mojom osobnom a profesionálnom živote. Projektová myšlienka sa okamžite stretla so záujmom partnerov, a tak sa nám podarilo vytvoriť mikrotím pozostávajúci zo zástupcov troch jazykových škôl z AJŠ – Daniela Bacíka z PLUS ACADEMIE, Silvii Holéczyovej z YOUR CHOICE a mňa, zástupkyne HARMONY ACADEMY. Naša spolupráca nabrala v mesiacoch január – marec 2015 na veľmi silných obrátkach a podarilo sa nám získať päť zahraničných partnerov (Taliansko, Francúzsko, Anglicko, Lotyšsko, Malta) spolu s ktorými sme koncom marca 2015 podali náš prvý medzinárodný projekt v mene AJŠ cez KA202 – Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rámci EÚ program ERASMUSplus a agentúry SAAIC.

S hrdosťou dnes môžem konštatovať, že tento projekt bol národnou agentúrou SAAIC plne podporený a pre všetkých zúčastnených sa tak začína písať nové etapa ich/našej cesty. V týchto dňoch tak v AJŠ prežívame radosť z úspechu nášho prvého medzinárodného projektu “ Learning, training and working for better perspectives and employability”, ktorý je prirodzeným pokračovaním naštartovaných inovácií v jazykovom vzdelávaní , ktoré HARMONY pod vlajkou Learn & Lead iniciuje a koordinuje od roku 2010 a prepája zároveň i ďalšie projekty, ktoré sa v rámci EÚ v oblasti jazykového vzdelávania u nás doma i v zahraničí zrealizovali.

Osobne ma teší, že sa mi podarilo získať dôveru kolegov z AJŠ pre zrod a tvorbu tohto projektu, ktorého cieľom je vytvoriť vzdelávacie programy pre lektorov ako aj konečných účastníkov vzdelávania – zamestnancov dvoch priemyslených odvetví, a to automobilového priemyslu a rozvoja turistického ruchu ako aj zároveň vytvoriť kariérnu cestu rozvoja lektora v odbornom jazykovom vzdelávaní (PROLANT-CAP). Práve táto cesta má za cieľ vytvoriť dlhodobú stratégiu rozvoja a udržateľného rastu jazykových škôl združených v AJŠ.

Keď príde ten správny čas, vykročíte vpred. Vykročíte na vlastnú cestu rozvoja a postupne podnikáte kroky, ktoré vás na tejto ceste neodvratne čakajú. Stretáte ľudí, komunikujete, podnikáte, potĺkate sa s dôsledkami svojej ne/zodpovednosti, tešíte sa z výsledkov vašej práce, počúvate a sledujete okolie a jeho reakcie na vaše vlastné rozhodnutia, ktoré nie vždy prinášajú úsmev na tvári vášho okolia. Vy ale viete, že idete svojou cestou. Cestou, ktorá dáva zmysel vášmu osobnému životu. Akýsi vnútorný kompas vo vás, ten vnútorný hlas, ktorý sa často snažíme umlčať, vám komunikuje to, kam sa vaša cesta má ďalej uberať a s kým. Na to, aby ste ho počúvali, potrebujete mať vôľu, čas a odvahu. Odvahu počúvať hlasu vo vás, ktorý vám odhaľuje podstatu vašej vlastnej existencie. Tá je totižto ukrytá v každom z nás, sídli v „hlbinách nášho vnútorného sveta“, ktorý je krásny, dokonalý a hodnotný. Spojenie tohto vnútorného hlasu s rozumom, ktorý je logický, štruktúrovaný a racionálny vám prináša pocit neopakovateľnej istoty z vlastných rozhodnutí.

Tu na tomto mieste zároveň ďakujem za podnetné debaty, rozhovory, stretnutia, školenia, knihy ako aj všetky ústrania, ktorými som musela prejsť, aby som objavila svoj vnútorný svet a našla odvahu sa oň deliť s ostatnými. Je to svet pokoja, porozumenia, harmónie a radosti z jednoduchosti života, ktorá pramení z prežívania každého jedného dňa naplno, s vďakou, pokorou a odvahou žiť si svoj vlastný život i naďalej. Každý z nás má právo byť originálny, jedinečný, a tým neodvratne iný. Takí sme sa narodili a takí máme šancu byť.

A odkaz pre všetkých, ktorí sa práve teraz rozhodli presadiť túto myšlienku vo vlastných firmách, školách či organizáciách? Pustite sa do toho práve dnes, stojí to za to!

S úctou,

Jana Chynoradská

6. 8. 2015

Téma članku: Názory Jany Chynoradskej

Autor: Jana Chynoradská

Zakladateľka jazykovej školy Harmony a Centra inovácií Learn & Lead. Pôsobí ako riaditeľka a projektová manažérka, zároveň vedie vybrané programy na pozícii lektorky a kouča.

Profil autora

seminare

Podobné články

+ Ďalšie články na tému Názory Jany Chynoradskej