Hlavu hore páni podnikatelia!

Často vidím v podnikoch zhrbených ľudí s pohľadom upretým k zemi. Nie, nehovorím o otrokoch, ale manažéroch a majiteľoch firiem, ktorí sa často sťažujú, že nemajú čas. A pritom klamú seba aj svoje okolie, pretože majú, tak ako všetci ostatní, dvadsaťštyri hodín denne na prácu, odpočinok, rodinu, priateľov aj na premýšľanie o svojej ceste, jej smerovaní a zmysle. Oni však veľkú časť svojho času venujú veciam, ktoré označujú za operatívu. Znie to dobre a mnohí sa v “operatíve” cítia ako ryby vo vode – sú vždy na správnom mieste a riešia naliehavé veci, namiesto toho, aby riešili veci skutočne dôležité. Pod operatívou sa často skrývajú činnosti ako je kontrola ľudí a poriadku na pracovisku, riešenie neočakávaných problémov, znižovanie nákladov a pod. Ruku na srdce – treba kontrolovať ľudí, ktorí sú motivovaní a zodpovední? Koľko neočakávaných problémov vzniká v dobre organizovanej firme? Poznáte niekoho, kto sa prešetril k bohatstvu? Namiesto sloganu „šetri, skracuj a redukuj,“ by som doporučoval zodvihnúť hlavu a zaoberať sa viac aktivitami typu: „zarábaj, hľadaj a inovuj.“ Veru, je lepšie robiť zaujímavé projekty a byť bohatý, ako drieť a zostať chudobný. Pyramída námahy a výsledkov je zobrazená na obr.1.

obr1

Obr.1. Kam smeruje naša stratégia?

Niektoré skúsenosti z firiem ukazujú nasledovné problémy:

  • Vyše 50% nášho pracovného času venujeme veciam, ktoré vôbec nesúvisia s cieľmi a prioritami firmy. Inými slovami – máme polovičnú produktivitu.
  • Najschopnejší a najvyššie postavení ľudia vo firme strávia najviac času na neproduktívnych schôdzach a poradách, ktorých čas zaberá mesačne desiatky hodín. Najproduktívnejšou časťou týchto stretnutí sú obyčajne prestávky.
  • Zbierajú sa desiatky až stovky zbytočných ukazovateľov, pričom na riadenie firmy ich postačuje šesť (podľa E.Goldratta sú to napr. – ziskovosť, ROI, cash flow, prietok, zásoby a prevádzkové náklady)
  • Tisíce zbytočných formulárov, prezentácii, hlásení, plánov a analýz zamestnávajú množstvo ľudí a často ich nikto nečíta ani nepoužíva. Občas sa ukážu audítorom alebo majiteľom ako alibi.
  • Problémy sa premenujú na projekty a výsledkom je, že ľudia behajú z jednaj projektovej schôdzky na druhú, majú problém vypĺňať projektovú dokumentáciu a na samotnú prácu nezostáva takmer žiaden čas.
  • Dokumenty, tabuľky a prezentácie nahrádzajú často skutočnú prácu a výsledky. Keď sa nedostavia očakávané výsledky, pripravia sa ďalšie analýzy, ktoré popíšu dôvody neúspechu.

Príležitosti a inovácie

Veľa firiem sa pozerá na inovácie ako na sofistikované a finančne náročné technické riešenia a prenechávajú tak príležitosti svojim konkurentom, ktorých sa následne snažia kopírovať. Existuje mnoho výhovoriek, prečo má firma slabú inovačnú výkonnosť. Podstatné je však jedno – bez inovácii nemá žiadna firma budúcnosť. Prečo? Tu je niekoľko dôvodov:

  1. Nové technológie, materiály a riešenia vznikajú a prenikajú do biznisu tak rýchlo, že za niekoľko rokov dokážu odrovnať lídrov v odvetví, ktorí zadriemali. Spomeňme si na firmy Kodak, Motorola alebo Nokia.
  2. Inovácie sú cestou k vyšším cenám a maržiam, bez nich sa firma utápa v zničujúcej konkurencii s nízkymi cenami a komoditnými výrobkami.
  3. Firma bez inovácii a výnimočných riešení postupne stráca nielen zákazníkov ale aj talentovaných spolupracovníkov.

Typické výhovorky, s ktorými sa v oblasti inovácii stretávam sú:

1. Nemáme na inovácie čas. Ale máme, len sa nám často nechce ísť do nových oblastí a radšej budeme optimalizovať prácu vysokozdvižného vozíka alebo kontrolovať výkazy a osekávať náklady vo výrobe. Výkonnosť znamená venovať sa dôležitým veciam a inovácie sú o nových príležitostiach, zarábaní peňazí a budúcnosti firmy. Kto na ne nemá čas, nemá právo dlhodobo riadiť firmu. Pozrite sa na obrázok 2 a urobte si poriadok vo vašich prioritách.

obr2

Obr.2. Ako to vyzerá s našimi prioritami a časom?

2. Inovácie sú drahé a rizikové, radšej počkáme, čo vymyslia druhí. Dá sa aj bežať v tieni niekoho druhého a kopírovať, ale inovácie sú o hľadaní vlastných výnimočných riešení. Dôležitejšie ako samotné riešenie sú však znalosti, ktoré pri jeho hľadaní vznikajú. Tie tvoria skutočnú konkurenčnú výhodu a odkopírovať sa nedajú. Riziko sa dá eliminovať správnym riadením inovačných nápadov a projektov a experimentovaním v malom.

3. Nemáme na inovácie správnych ľudí. Tak ich hľadajte, prekročte hranice vašej firmy a myslenia a zapojte sa do komunít kde sa stretávajú inovátori a skutoční podnikatelia. Vytvárajte siete a zaujímavé projekty a správni ľudia sa prihlásia sami – oni hľadajú viac výzvy, ako hromady peňazí. Mnohých výnimočných ľudí nepotrebujete na plný úväzok, ale môžete ich zapojiť do projektov z inovačného ekosystému, ktorý treba okolo firmy vytvárať.

4. Nemáme skúsenosti a znalosti v oblasti riadenia inovácii. Ani nebudete mať, kým neprestanete o inováciách rozprávať a nezačnete ich robiť. Existuje množstvo inovačných postupov a metodík, ktoré sa dajú naštudovať z kníh alebo seminárov. Väčšinou sa inovačný proces rozdeľuje na tri fázy – generovanie nápadov a príležitostí, príprava a testovanie prototypov a investovanie do inovačného projektu alebo nového biznisu. Pomer medzi týmito troma fázami môže byť niekedy 100 : 10 : 1.

5. Inovácie robíme, ale nedarí sa nám ich predať zákazníkom. V tomto prípade sme sa stali obeťou nedorozumenia, pretože to, čo zákazník nekupuje nemôžeme volať inováciou. Inovácia prináša peniaze, veľa peňazí a všetko ostatné môžeme označovať ako nápady, inovačné návrhy, projekty alebo prototypy. Mnoho firiem robí zásadnú chybu v tom, že sa pri inováciách zaoberá iba svojim produktom alebo službou. Inovácia však začína u zákazníka a musí riešiť celý podnikateľský model – od komunikačných a distribučných kanálov až po procesy, zdroje a partnerskú sieť.

6. Nepotrebujeme inovácie, pretože náš biznis beží bez väčších problémov. Tak sa pozrite na cintorín slávnych svetových firiem, ktoré si opakovali podobnú mantru a nedostali žiaden opravný termín na svoju ignoranciu vývoja.

7. Neustále niečo zlepšujeme, investujeme do nových technológii, školíme ľudí, takže vlastne inovujeme všade a neustále. Možno vylepšujte písací stroj alebo telefónnu búdku až kým vás neprekvapia ľudia, ktorí píšu a telefonujú s tabletmi a mobilnými telefónmi.

8. Inovujeme, ale nejako to viazne medzi obchodom a vývojom, všetko trvá príliš dlho, stojí veľa peňazí a výsledky nezodpovedajú úsiliu a vloženým investíciám. Veru, v podnikoch to často viazne, hlavne keď sme ľudí oddelili do oddelení. Práve dobre organizovaný inovačný proces dokáže vo firme ľudí prepojiť tak, aby sa správali ako podnikatelia, neplytvali svojim talentom a zarábali peniaze na niečom, čo stojí za to.

9. Nemôžeme si dovoliť vybudovať drahé inovačné centrum. Poznám firmy, ktoré si to dovolili alebo sa o to snažia (3M Česko, OMS Lighting, Elcom, Konštrukta Industry, Fosfa, Linet, Borcad, Aco Industries, ZTS Námestovo, Colognia Press, Purgina, a i.) a neskrachovali. Inovácie sa dnes robia v sieti, ktorá presahuje firmu a sú do nej zapojení aj externí inovátori, priemyselní dizajnéri, grafici, experti na nové technológie a materiály a pod. Výsledky funkčného inovačného centra mnohonásobne prevyšujú náklady, avšak v dlhšom časovom merítku ako sú mesiace alebo rok.

10. Máme svoj zabehaný systém, musíme zarábať peniaze a nepotrebujeme sa rozptyľovať nejakými inovačnými teóriami a módnymi trendmi. Veru, načo sa rozptyľovať trendmi a inovačnými teóriami, keď si môžeme vykopať svoj hrob aj bez nich. Píliť tupou pílou a nemať čas si ju naostriť je nerozumné, ale píliť tupou pílou konár, na ktorom sedíme je hlúpe aj nebezpečné zároveň. Svet sa mení, tak zmeňte aj svoj zabehaný systém, ak chcete, aby vaša firma mala budúcnosť. Inšpiráciu možno nájdete v obr.3.

obr3

Obr.3. Čo treba zmeniť a čo je fundament, ktorý treba rozvíjať?

Dizajnér Koichi Kawana povedal, že jednoduchosť znamená dosiahnutie maximálneho efektu s minimálnymi prostriedkami a Leo Babauta zhrnul jednoduchosť do dvoch krokov:

1. rozpoznať podstatu,

2. eliminovať zvyšok

Inovácie sú cestou k jednoduchosti – dnes už nestačí robiť veci správne, ale treba robiť správne veci správne. Inovácie nám ukazujú priority – kde ležia príležitosti, kde sú zákazníci a aké majú potreby a peniaze na ich krytie. Inovácie nás učia zarábať peniaze elegantným spôsobom, mnohé manažérske praktiky nás učia šetriť. Neexistuje limit zarábania, limitom šetrenia je nula – nulové náklady a nulové objednávky…

Urobte si malý test (obr. 4) a jeho výsledky si vyhodnoťe sami. Hlavu hore! Firmy dnes nepotrebujú zhrbených úradníkov s tabuľkami a klotovými rukávmi. Potrebujú podnikateľov, ktorí vidia do diaľky aj svet okolo seba, ktorí vedia riskovať aj predvídať, snívať aj kalkulovať, inovovať aj šetriť, meniť staré a nepotrebné praktiky a zlozvyky a rozvíjať trvalé hodnoty a firemnú DNA.

obr4

Obr.4. Malý test budúcnosti firmy

16. 8. 2014

Téma članku: Názory Jána Košturiaka

Autor: Ján Košturiak

Robí poradcu, trénera a kauča v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemyselného inžinierstva.

Profil autora

seminare

Podobné články

+ Ďalšie články na tému Názory Jána Košturiaka