Filozofia

Náš svet je často svetom “alebo”. Zarábam peniaze alebo sa bavím, podnikám alebo žijem, pracujem alebo oddychujem. Slovo alebo vytvára akúsi formu protikladu a nezlučiteľnosti dvoch slov, ktoré oddeľuje. Mám radšej svet A ako svet ALEBO. Slovo A odstraňuje protirečenie, slovo ALEBO ho vytvára. Slovo ALEBO je pre mňa svet kompromisov a nespokojnosti slovo predstavuje A je svet inovácii a šťastia.

Možno si niektorí spomínate na konferenciu Podnikaj a ži! Organizovali sme ju v Trnave 13. júna 2013. Chceme pokračovať v tejto téme a prepájať podnikanie so životom. Pomáhať každému človeku, aby podnikal so svojim jedinečným talentom. Chceme hľadať cesty aby rodina nebola v protiklade s prácou a práca so šťastím, aby náš život nebol rýchlym behom po nesprávnej ceste ale krásnou prechádzkou a objavovaním zmyslu.
Boli by sme radi, aby bol tento portál zdrojom inšpirácie a učenia sa, ale aj akousi formou “zoznamky,” pre ľudí, ktorí hľadajú svoju vlastnú cestu.

Zoznamka by nás mohla prepájať a priviesť k živým stretnutiam, ktoré sa už čiastočne rozbehli a zúčastňuje sa ich približne 100 ľudí v rámci Podnikateľskej univerzity, Podnikateľskej akadémie, Akadémie inovácii, stretnutí mládeže v Trstenej alebo duchovných stretnutí podnikateľov.

Tretím stupňom by mali byť konkrétne projekty. Aj to sa už rozbieha – projektoch je prepojených približne 20 ľudí. Chceli by sme byť sieťovači, ktorí nielen prepájajú, ale aj aktívne pomáhajú, slúžia, povzbudzujú, učia, počúvajú, pýtajú sa a pomáhajú dodržiavať princípy a ochraňovať skutočné hodnoty v podnikaní. Za podnikateľa považujeme každého, kto sa narodil na tento svet a hľadá svoju vlastnú cestu, objavuje jej zmysel a chce rozvíjať svoj jedinečný talent.

Chip Conley vo svojej knihe uvádza vzorec šťastia takto: šťastie = (chcenie toho, co máme/vlastnenie toho, čo chceme). Inými slovami – ak chcem to, čo máme, tak sme vďační. Ak chceme vlastniť to, čo chceme, tak sa možno ženieme za niečim, čo nás vzďaľuje od toho, čo už máme. Názov nášho portálu Podnikaj a ži! je snahou o to, aby praktizovanie vďačnosti a snaha o uspokojenie neboli v rozpore. Aby sme dokázali náš život naplnit vďačnosťou a aby nás naše túžby po uspokojení neodviedli od šťastia, ktoré už máme. Aby sme boli vďační, za to, čo máme a aby sme si uvedomili, že to čo nemáme ani nepotrebujeme. Toľko hovorí rovnica šťastia.

Pridáte sa k nám? Môžete pomáhať tým, že budete šíriť a obohacovať naše myšlienky alebo sa aktívne zapojíte do našej komunity. Chceme propagovať a prepájať podnikateľov, ktorí nerobia kompromisy so svojim svedomím a sú hrdí na svoje produkty i služby. Pre nich a pre vás chceme pripravovať zaujímavé materiály, semináre a živé stretnutia.

Podnikavec a podnikateľ

Podnikavosť je možné chápať ako schopnosť, šikovnosť, zručnosť a vynaliezavosť, zvlášť tzv. „českú alebo slovenskú podnikavosť“. Ide o vlastnosť skôr intuitívnu, vrodenú a spontánnu; nie je na ňu potrebné štúdium, príprava ani rozvoj.
Podnikateľstvo je skôr talent a znalosť organizovania peňazí, ľudí, procesov, materiálov a pod. Zmyslom je produkcia výrobkov a služieb za účelom uspokojovania zákazníka tak, aby vznikla pridaná hodnota a bol realizovaný potrebný zisk. Tak ako každý talent, aj podnikateľský talent treba rozvíjať štúdiom, praxou a opakovanými testami na trhu.
Pod pojmom podnikavec rozumiem človeka, ktorý obratne využíva vzniknuté príležitosti bez dlhodobého zámeru, výrobky alebo služby. Namiesto uspokojovania zákazníka mu ide o jeho jednorázové využitie (niekedy až „ošklbanie“) za účelom zabezpečenia vlastnej krátkodobej prosperity. Podnikavcov máme nadbytok, podnikateľov iba poskromne. (Milan Zelený)

Ján Košturiak o podnikateľoch – podnikateľ je človek, ktorý je schopný zobrať svoj osud do vlastných rúk. Na rozdiel od zamestnanca nestačí, aby sa staral iba o svoju vlastnú odbornosť, ale musí rozmýšľať a konať v systéme – vytváranie hodnoty, zákazníci, produkty a služby, procesy a ich organizácia, spolupracovníci a zdroje. S týmto všetkým v hlave ráno vstáva a večer zaspáva. Znáša riziko za svoje chyby, rýchlo sa učí, musí sledovať trh, zákazníkov, konkurentov a zároveň riešiť fungovanie zložitého podnikového organizmu. Keď rozbieha svoj podnik, tak v ňom často robí riaditeľa, inžiniera, účtovníka, robotníka, obchodníka, skladníka, údržbára a mnoho ďalších profesií. Keď sa podniku nedarí je priamo ohrozená existencia jeho celej rodiny. Nemá odstupné, trináste a štrnáste platy a často ani dovolenku. Len tvrdú prácu a po večeroch a víkendoch rozmýšľanie nad ďalšími krokmi svojho podnikania. Keď sa podniku darí, je objektom záujmu rôznych úradov, ktorým musí platiť dane, odvody, pokuty a penále. Okrem konkurencie často bojuje so závisťou a nenávisťou vo svojom okolí. Armáda úradníkov mu podnikanie často komplikuje ešte viac ako najsilnejšia konkurencia – povolenia, certifikáty, formuláre, štatistiky…

Jan A.Baťa o podnikateľoch

Ak bolo v Európe dvadsať miliónov nezamestnaných, bolo to preto, že chýbal milión vychovaných, vycepovaných, odvážnych podnikateľov, ktorí by našli spôsob ako týchto ľudí zamestnať. Podnikateľ si musí trúfať zamestnávať ľudí aj napriek dobe krízy a neposielať ich pánovi štátu na krk, aby ich živil, keď prídu ťažké časy. Ťažké časy sú časté a práve vtedy treba podnikateľov najviac. Vtedy už bankár na to nestačí. Je taký zákon, ktorý by ich k tomu prinútil? Ten zákon sa volá poctivosť.

Jack Welch o podnikaní (2010)

Manažéri sa musia zmeniť na podnikateľov a lídrov tak, že na najvyšších priečkach vo firmách musia byť kľúčovými hodnotami úprimnosť a dôvera. Lídri musia byť dnes oveľa citlivejší na zmeny v okolí podniku ako v minulosti. Zabudnime na to, že politici vytvoria alebo zachránia nejaké pracovné miesta. Oni to hovoria, ale nedokážu, skôr problémy prehlbujú, ako riešia. Čo teda môže zachrániť ekonomiku? Podnikajte! Potrebujeme viac inovátorov a podnikateľov, ktorí majú odvahu a srdce

Jim Collins o úspechu

Úspech je krehký a neúspech často veľmi rýchly. Nový svet podnikania sa dá označiť aj slovami permanentná nestabilita. Komu bude ľúto, ak vaša firma zmizne zo sveta? Firma potrebuje svoj zmysel a iba zarábanie peňazí je málo. Nemíňajte zbytočne čas na to, ako byť úspešný. Venujte viac času hľadaniu toho, ako byť užitočný a keď sa vám to podarí, tak sa nikdy nevzdávajte.

Čo robí podnikateľ (Milan Zelený)?

Predovšetkým má hľadať a nachádzať potrebu, ktorá ešte nebola naplnená alebo uspokojená. Za druhé identifikuje problém spojený s uspokojením takejto potreby – a vyrieši ho. Podnikateľ sa snaží vyriešiť problém pre čo najväčší počet ľudí. So svojim riešením prichádza prvý a jeho riešenie, produkty a služby, je lepšie, lacnejšie a rýchlejšie. Takto si vytvára svojich zákazníkov.
Nasleduje druhá fáza: treba sa sústrediť na zákazníka. Podnikateľ slúži svojmu zákazníkovi, pracuje pre neho, investuje do neho svoj vlastný čas, energiu a talent; investície potrebných peňazí už môžu prísť aj od druhých ľudí.
Šamani, špekulanti, podvodníci a iní podnikavci môžu zarobiť veľké peniaze; tie z nich však neurobia podnikateľa.

Ján Košturiak, Michal Poppe – zakladatelia

seminare

Najnovšie články

+ Ďalšie články na tému