Toto nie je stratégia, škoda námahy

STRATÉGIA  VONKAJŠÍCH  EKONOMICKÝCH  VZŤAHOV  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  NA  OBDOBIE  2014 – 2020

(v ďalšom texte vonkajšie ekonomické vzťahy – VEV)

 • Chýbajú skutočné špecifické a reálne stratégie a ciele, kritériá ich dosiahnutia, chýbajú metriky, z čoho vychádzame, kam sa chceme merateľne dostať, kedy, kto bude za to skutočne zodpovedný, aké zdroje budú na tento účel pridelené, aké máme priority.  (Obyčajný avanturizmus. „Cieľ nie je dôležitý, hnutie je všetko!“ Výsledky sú nepodstatné, stačí, že sa tvárime, že chceme.
 • Chýbajú mi svetové trendy, metriky konkurencieschopnosti, ako aj skutočné nástroje ako ich dosiahnuť, aby sme sa mohli z nich poučiť a zmerať svoje súčasné postavenie. Treba využiť výhodu druhého – pozrieť sa na najlepších, čo im dobre funguje, ako to robia a rýchlo a (inak bežný a logický postup)
 • Úplne mi chýba spôsob, potenciálne aj fungujúci, informovania podnikateľov, podnikov a ich zapojenia do diania, ktorého sú hlavným predmetom. (O nás, bez nás).
 • Namiesto skutočných stratégií formujeme rady a komisie znova z úradníkov, aj keď toto nikdy nefungovalo. Škoda úsilia.
 • Chýba mi riešenie, meranie úrovne školstva, pedagógov a úrovne absoloventov škôl v porovnaní s vyspelou konkurenciou. Chýbajú mi vzdelávacie programy školstva pre zamestnancov, aby dokázali držať krok s rýchlo sa meniacou realitou. Chýbajú mi certifikačné programy pre zamestnancov, aby podniky vedeli s kým pracujú a čo je potrebné doštudovať, dobehnúť.
 • Chýba mi prepojenie školstva, vedy a výskumu s praxou, stratégia na jeho dosiahnutie, čo je jedným zo základných predpokladov na dosiahnutie konkurencieschopnosti a exportovateľnosti.
 • Chýbajú mi opatrenia na dosiahnutie konkurencieschopnej produktivity podnikov, zvlášť MSP na ktorých je v dokumente kladený osobitný dôraz.
 • Obchod, financovanie, konkurencieschopnosť a produktivitu budú strategicky riadiť úradníci, ktorí neboli nikdy v praxi, alebo univerzitné kádre, ktoré sa s praxou rovnako nikdy nestretli. Budujú nové úplne neperspektívne štruktúry na ktoré nemajú kádre, ani peniaze. (Šetríme, nech to stojí koľko chce!)
 • Z uvedeného mi logicky vyplýva veľmi významná a nenahraditeľná úloha SOPK so svojimi medzinárodnými štruktúrami. Netreba, aby Ministerstvo nekvalifikovane vymýšľalo teplú vodu, nech podporí, čo už dobre funguje.
 • Pre skutočný rast hospodárstva a teda aj MSP a živnostníkov, je potrebné začleniť všetkých do spoločného úsilia, zorganizovať ich, informovať ich, podporovať, … Neviem si predstaviť, čo s tým budú robiť úradníci ministerstiev.
 • Je strategicky potrebné presadiť registrované členstvo podnikov a podnikateľov v SOPK a prideliť SOPK postavenie a zdroje na jej efektívnu činnosť! Cesta s SOPK je najrýchlejšie, nejefektívnejšie a najlacnejšie riešenie, ktoré je vo svete funkčné a overené.
 • Stratégia nespĺňa základné atribúty stratégie. Bez nich tento dokument je len súbor zbožných želaní o ktorých výsledku je škoda špekulovať. 
14. 11. 2013

Téma članku: Názory Miloslava Karaffu

Autor: Miloslav Karaffa

Riaditeľ spoločnosti Elcom s.r.o. (Prešov), najväčšieho producenta registračných pokladní na Slovensku, tabletov, priemyselných počítačov a ďalších výrobkov.

Profil autora

seminare

Podobné články

+ Ďalšie články na tému Názory Miloslava Karaffu