100km za 10 centov? Na e-biku!

Keď sa povie E-BIKE, väčšina ľudí ne- tuší, o čo ide. Myslia si, že je to nejaký virtuálny bicykel alebo podobné sci-fi. Ten, kto vie, že je to elektrický bicykel, zvykne reagovať slovami: „To je len pre seniorov a ja na to ani nesadnem! Veď ešte vládzem a chcem si pri jazdení dať poriadne do tela!“. Táto predstava je, našťastie, omyl…

Uvediem informácie o tomto stroji na správnu mieru. E-bike totiž vôbec nie je o „vládaní“ či „nevládaní“. Je v pr- vom rade o JAZDE, o SLOBODE pohybu a voľby, o KONTAKTE s prírodou, priestorom a ľuďmi… Takže, na e-biku si zajazdíte podobne ako na bicykli, len s tým rozdielom, že môžete:

 • prejsť VIAC (zájsť ďalej)
 • jazdiť RÝCHLEJŠIE
 • zvládnuť STRMŠIE KOPCE
 • odviezť VäČŠÍ NÁKLAD
 • zažiť VIAC ZÁBAVY
 • lepšie VYUŽIŤ ČAS
 • mať lepší IMAGE

Typy e-bikov

So závislým ovládaním (niekedy správne označované ako “Pedelec” – Pedal Electric Cycle) – motor ide len počas pedálovania a zapína sa automaticky vďaka zabudovaným senzorom
S nezávislým ovládaním (niekedy správne označované ako “e-bike”) – motor ide aj bez pedálovania a za- pína sa buď otočením rukoväte, stlačením páčky alebo iného ovlá- dacieho prvku

Ako to funguje? Bežný človek má na bi- cykli výkon cca 150 W, pretekári na Tour de France cca 350 W. Pedelec systémy majú nominálny výkon 250 W, maximálny do cca 750 W. Počas jazdy Pedelec meria rýchlosť jazdy, frekvenciu pedálovania, krútiaci moment na kľukách a tieto parametre vyhodnocuje a podľa nich a podľa nastavenia systému nasta- vuje jazdné charakteristiky. Pri jazde to znamená, že ak má jazdec výkon 100 W,
motor mu pridá napr. 300 W. Spolu je to 400 W a s takýmto výkonom hore kop- com kľudne predbehnete aj majstra sveta.

E-bikový „boom“ zatiaľ na Slovensko neprišiel, ale čo sa týka sveta, počet e-bikov jazdiacich napr. v Číne je cca 150 miliónov, v októbri 2012 v Holandsku počet e-bikov prekročil 1 milión. Do roku 2020 sa predpokladá globálny obrat z predaja e bikov na úrovni 11 mi- liárd USD.

Niektoré trendy

 • Design: integrácia pohonu a batérie do rámu bicykla
 • Funkcie: integrácia nadštandardných funkcií (navigácia, fitness funkcie, internetové funkcie, prehrávanie hudby, automatické napo- jenie na sociálne siete, automatická diagnostika atď.)
 • Hardware: rôzne BUS systémy pre komunikáciu komponentov
 • Infraštruktúra: buduje sa nabíjacia infraštruktúra, ale aj systém e-biko- vých diaľnic
 • Financovanie a sharing: rôzne spôsoby financovania a sharingové sys- témy
 • Používanie e-bikov na prepravu tovaru

Budúcnosť

E-biky v budúcnosti nahradia veľkú časť bicyklov a v doprave aj
motoriek, skútrov a áut. Podiel cyklistickej dopra- vy sa bude výrazne zvyšovať už v naj- bližšom období. Vyspelé krajiny jedno- značne tlačia na zvýšenie jej podielu hlavne v mestách (napr. Nemecko chce tento podiel zvýšiť z 10 na 50 % už do roku 2020, ale podobné ciele sa nasta- vujú aj v iných krajinách).

Adam Opel kedysi povedal: „Bicykel kombinuje radosť s užitočným tak, ako žiadny iný vynález“. E-bike tento výrok ešte násobí. Na ničom na svete sa dnes nedá pohybovať tak efektívne, ekolo- gicky, imidžovo a za súčasného voliteľ- ného športovania a ohromnej radosti z jazdy. Ak tomu neveríte, vyskúšajte (a už nezosadnete)…

26. 11. 2013

Téma članku: Príroda a ekológia

Autor: Štefan Čeman

Úspešný vrcholový manažér, ktorý vrátil služobné auto, opustil zlatú klietku a ako bývalý pretekár v downhill si napĺňa si svoj sen. Je dnes je najväčším predajcom e-bikov a vyvíja nové koncepty ich vývoja a predaja.

Profil autora

seminare

Podobné články

+ Ďalšie články na tému Príroda a ekológia